ÖNLEYİCİ KORUMA KAPSAMINDA HAVA KİRLİLİĞİNİN İÇ ORTAMLARDAKİ KÜLTÜREL MİRASA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASINDA PASİF ÖRNEKLEYİCİLER

Kuzucuoğlu, Alpaslan,& Polat, Mahir, (2015). Önleyici Koruma Kapsamında Hava Kirliliğinin İç Ortamlardaki Kültürel Mirasa Etkisinin Araştırılmasında Pasif Örnekleyiciler, Vakıf Restorasyon Dergisi, Sayı:10, s.40-59. VAKIF RESTORASYON YILLIĞI  (ISSN: 2146-3166) Restorasyon-Konservasyon-Arkeoloji ve Sanat Tarihi Yıllığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul I.Bölge Müdürlüğü Yayını http://istanbulavrupa.vgm.gov.tr/editor/file/Vak%C4%B1f%20Restorasyon%20Y%C4%B1ll%C4%B1%C4%9F%C4%B1/SAYI%2010/10_05.pdf

MÜZELERDE İKLİM ÖLÇÜMLERİ VE PASİF KONSERVASYON

Kuzucuoglu, Alpaslan Hamdi Müzelerde İklim Ölçümleri ve Pasif Konservasyon. İBB KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Dergisi, 2010, vol. 1, n. 6, pp. 17-22.   Abstract In order to protect cultural properties and artifacts, risks should be determined and risk management should be made in museum buildings. The study emhpasizes the effects of some risks on museum

ARŞİV BİNALARINDA RİSKLERE YÖNELİK KORUMA ÇALIŞMALARI: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARŞİVLERİ ÖRNEĞİ

KUZUCUOGLU, Alpaslan Hamdi Arşiv Binalarında Risklere Yönelik Koruma Çalışmaları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arşivleri Örneği. Arşiv Dünyası, 2014, n. 16-17, pp. 6-15. Abstract Archives are institutions which embodies the historical development of society building ideas, ideals, events, official records / evidence. These resources are being used today and being a basement for the benefit of future

KÜTÜPHANELERDE YAPISAL OLMAYAN MALZEME KAYNAKLI RİSKLER

KUZUCUOGLU, Alpaslan Hamdi Kütüphanelerde Yapısal Olmayan Malzeme Kaynaklı Riskler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi, 2014, vol. 1, n. 2, pp. 21-38. http://www.journals.istanbul.edu.tr/iubilbel/article/view/5000072005 Öz Kütüphanelerde bulunan nadir kitaplar, el yazması eserler ve diğer kütüphane malzemesi yapısı itibariyle hasar görebilir nitelikte olduğundan, afetler karşısında ciddi hasar almakta ya da tamamen
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK