Prof.Dr. Alpaslan Kuzucuoglu, ADLİ BELGE İNCELEMELERİ (EL YAZISI – İMZA VE SAHTECİLİK) alanında İstanbul Bilirkişi Bölge Kurulu Bilirkişi listesinde yer almakta olup, Grafoloji ve Sahte Belge İnceleme Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Türkiye’deki Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde ilk ve tek ders olan “Belge İncelemeleri ve Grafoloji” dersini 2018 yılından beri vermektedir. 

 Adli Belge İncelemesi ile ilgili olarak uluslararası bilimsel kongrelerde bildiriler  sunmaktadır

Prof.Dr. Alpaslan Kuzucuoglu is on the Expert List of the Istanbul Regional Board of Experts in the field of FORENSIC DOCUMENT EXAMINATIONS ( HND WRITING- SIGNATURE AND FORGERY) and works as a Graphology and Forensic Document Examiner.

He has been teaching “Document Analysis and Graphology”, the first and only course in Information and Records Management departments in Turkey, since 2018.

 

He presents papers at international scientific congresses on Forensic Document Analysis.

Adli Belge İncelemelerinde Bilinen ve Sorgulanan El Yazılarının Analizinde Uzmanın Rolü

The Role of the Expert in the Analysis of Known and Questioned Hand Writings in Forensic Document Reviews

Adli Bilimler Ansiklopedisi – Cilt 5 – Adli Sanat yazarı

Encyclopedia of Forensic Sciences – Volume 5 – Forensic Art writer

ADLİ BELGE İNCELEMELERİNDE OLAY, OLAY YERİ VE OLAY YERİ İNCELEME ÜÇGENİ

EVENT, SCENE OF CRIME  AND SCENE OF CRIME EXAMINATION TRIANGLE IN FORENSIC DOCUMENT INVESTIGATIONS

Kültürel miras envanter çalışmaları için mobil Raman spektroskopisi ve bilgi teknolojilerinin bir pilot uygulaması

One pilot application of mobile Raman spectroscopy and information technologies for cultural heritage inventory studies

A Documentation Proposal for Manuscripts in Libraries- A Case Study: İstanbul University Faculty of Letters Rare Books Library

Kütüphanelerdeki Yazma Eserler İçin Bir Belgeleme Önerisi-Bir Örnek Olay: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Nadir Eserler Kütüphanesi

Adli Bilim Sohbetleri: Adli Bilim Uzmanı Dr. Şahin İplikçi

Forensic Science Talks: Forensic Science Specialist Dr. Sahin Iplikci

Adli Bilim Sohbetleri: Adli Bilim Uzmanı Ahmet Bektaş

Forensic Science Talks: Forensic Science Specialist Ahmet Bektaş

Teknik Laboratuvar Ziyareti: Adli Delil Laboratuvarı

Technical Laboratory Visit: Forensic Evidence Laboratory

Galata Üniversitesi- Adli Delil Laboratuvarı Adli Belge İnceleme Uygulama Eğitimi

Eğitmenler:

Prof.Dr.Alpaslan Kuzucuoğlu

Ahmet Bektaş (Adli Tıp Uzmanı)


Galata University- Forensic Evidence Laboratory Forensic Document Examination Practice Training

Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK