MÜZELERDE İKLİM ÖLÇÜMLERİ VE PASİF KONSERVASYON

Kuzucuoglu, Alpaslan Hamdi Müzelerde İklim Ölçümleri ve Pasif Konservasyon. İBB KUDEB Restorasyon ve Konservasyon Dergisi, 2010, vol. 1, n. 6, pp. 17-22.

 

Abstract

In order to protect cultural properties and artifacts, risks should be determined and risk management should be made in museum buildings. The study emhpasizes the effects of some risks on museum artifacts. Aim of the study is to determine the environmental risks such as temperature and relative humidity. According to risk analysis, museum experts can manage the climatic comfort conditions at the intended level. Optimum conservation criteria can be implemented for the artifacts and exhibition cases. Ensuring that the museum has temperature and humidity monitoring systems in use in storage and display areas is essential. Also environmental conditions should be monitored. This investigation, coupled with condition checks, would be used to formulate a strategy for the display of the objects in the exhibition that would considerably minimize any risks of further damage by the environmental effects.

Özet

Kültürel varlıkların korunması için, müze binalarında tüm risklerin tanımlandığı “Risk Yönetimi” öncelikli olarak ele alınmalıdır. Risk Yönetiminin yürürlüğe girmesinin ardından risk analizleri sonuçlarına göre müze uzmanları istenilen iklimsel konfor koşullarını yönetebilecektir. Müze objeleri ve sergileme vitrinlerinde uluslararası koruma kriterleri doğrultusunda en optimum değerler uygulanabilecektir. Müzelerde depolama ve sergileme alanlarında sıcaklık ve nem izleme sistemlerin bulunması müze binası ve obje sağlığı açısından önem taşımaktadır. Çevresel koşulların izlendiği iç ve dış ortam kontrolleriyle birlikte yapılacak bu araştırma, gelecekte meydana gelebilecek olası çevresel etkilerin en aza indirilmesini sağlayacak bir strateji formüle edecektir. Bu çalışma, müze objelerine yönelik özellikle çevresel risklerden bağıl nem ve sıcaklık etkilerinin müze ölçeğinde saptanmasına yöneliktir. Çalışmada, Atatürk ve Yıldız Şehir Müzesinde kısa dönem sıcaklık ve bağıl nem değişimlerinin objelere olası etkisi araştırılmıştır. Elverişli şartların sağlanmasına yönelik öneriler yapılmıştır.

Keywords: Passive conservation, risk management, museum environmental monitoring

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK