LİDAR VE 3D LAZER TARAMA İLE BELGELEME

Lidar ve 3 d lazer tarama, nesnelerin yüzeyi ve çevre hakkında üç boyutlu olarak ayrıntılı bilgi toplamak için kullanılan teknolojilerdir. Bu teknolojiler, coğrafi haritalama, otonom araçlar, ormancılık, arkeoloji ve şehir planlaması, kültürel mirasın belgelenmesi ve dokümantasyonu dahil olmak üzere çeşitli alanlarda uygulama alanı bulmaktadır. Lidar ve lazer tarama verilerini etkili bir şekilde anlamak ve kullanmak için uygun dokümantasyon çok önemlidir. Aşağıda dokümantasyonla ilgili hususlara kısa bir genel bakış verilmiştir:

Veri Toplama ile elde edilen Dokümantasyon:

 • Üretici, model, spesifikasyonlar ve kalibrasyon bilgileri de dahil olmak üzere, kullanılan Lidar veya lazer tarama sisteminin ayrıntılı dokümantasyonu.
 • Lidar’a yönelik uçuş planları, tarama parametreleri ve veri yakalama sırasında kullanılan ayarlar gibi veri toplama sürecine ilişkin bilgiler.
 • Ham verilere uygulanan  ön işleme adımı.

Meta data (üst veri):

 • Meta veriler, toplanan verilerin bağlamını anlamak için gereklidir. Buna veri toplama tarihi ve saati, coğrafi koordinatlar ve taranan alanın türü gibi bilgiler dahildir.
 • Atmosfer koşulları veya sensör bozulmaları gibi faktörlere göre yapılan düzeltmeler de dahil olmak üzere kalibrasyon bilgileri.

Veri İşleme Belgeleri:

Lidar veya lazer tarama verilerinin işlenmesinde kullanılan yazılım hakkında detaylı bilgi.

 • Ham verilere uygulanan herhangi bir filtreleme, sınıflandırma veya segmentasyon işlemine ilişkin belgeler.
 • Nokta bulutu yoğunluğu, filtreleme eşikleri ve koordinat sistemi dönüşümleri gibi veri işleme sırasında kullanılan parametreler ve ayarlar.

Kalite Kontrol Dokümantasyonu:

Veri toplama ve işleme sırasında uygulanan kalite kontrol önlemlerinin belgelenmesi.

 • Doğrulama için kullanılan yer kontrol noktaları da dahil olmak üzere doğruluk değerlendirmesine ilişkin bilgiler.
 • Kalite kontrol sırasında tespit edilen anormallikler veya sorunlar ve bunları çözmek için atılan adımlar.

Veri Depolama ve Formatlar:

 • Lidar veya lazer tarama verilerini depolamak için seçilen dosya formatlarına ilişkin belgeler.
 • Veri dizini yapıları ve adlandırma kuralları da dahil olmak üzere, verilerin nasıl düzenlendiği ve saklandığına ilişkin bilgiler.

Görselleştirme ve Yorumlama:

 • Lidar veya lazer tarama verilerinin nasıl görselleştirileceğine ve yorumlanacağına ilişkin yönergeler.
 • Analiz için Lidar verileriyle entegre edilmiş ek veri kümeleri veya katmanlarına ilişkin belgeler.

Yasal ve Etik Hususlar:

 • Özellikle Lidar’ın hassas veya özel alanlarda kullanıldığı durumlarda veri toplamayla ilgili yasal ve etik standartlara uygunluğa ilişkin bilgiler.

Son Kullanıcı Dokümantasyonu:

 • Lidar veya lazer tarama verilerinin başkaları tarafından kullanılması amaçlanıyorsa verilere nasıl erişileceği, yorumlanacağı ve kullanılacağı hakkında kapsamlı belgeler sağlayın.
 • Uygun dokümantasyon, Lidar ve lazer tarama verilerinin etkili bir şekilde paylaşılabilmesini, çoğaltılabilmesini ve çeşitli amaçlarla kullanılabileceğini sağlayarak, farklı alanlardaki araştırma ve uygulamaların ilerlemesine katkıda bulunur.

KÜÇÜK OBJELERİN TARANARAK DOKÜMANTASYONU

Küçük nesneler için lazer tarama yaparken, doğru ve anlamlı sonuçların sağlanması için ayrıntılı dokümantasyon çok önemlidir. 

Nesne Bilgileri:

 • Taranan küçük nesne hakkında boyutlar, malzemeler ve ilgili fiziksel özellikler de dahil olmak üzere ayrıntılı bilgi.
 • Sabit olup olmadığı veya tarama işlemi sırasında herhangi bir hareket olup olmadığı da dahil olmak üzere, tarama sırasında nesnenin konumu hakkında bilgi.

Görselleştirme:

Lazer tarama verilerinin görselleştirilmesi ve yorumlanması

Nokta bulutunu veya ağı görselleştirmek için önerilen yazılım araçlarını veya platformlarını kullanma.

Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK