BİLGİ MERKEZLERİ: SAĞLIK VE AFET BİLGİ YÖNETİMİ Kuzucuoğlu A. H.Bilgi Merkezleri: Sağlık ve Afet Bilgi Yönetimi , Alpaslan H. KUZUCUOĞLU,Yasin ŞEŞEN, Editör, HİPERLİNK YAYINCILIK, İstanbul, , 2020 

ADLİ BELGE İNCELEMELERİNDE OLAY, OLAY YERİ VE OLAY YERİ İNCELEMESİ ÜÇGENİ

Şahin İplikçi 1, Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu 2   1Üsküdar Üniversitesi , Adli Bilimler Enstitüsü 2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 15.ADLİ BİLİMLER KONGRESİ 12-15 Nisan 2018- ANTALYA www.adlibilimler2018.com https://adlibilimler2018.meetinghand.com/projectData/661/webData/15-ADL%C4%B0-B%C4%B0L%C4%B0MLER-KONGRES%C4%B0-2018-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-K%C4%B0TABI.pdf

YEREL YÖNETİMLERDE ACİL DURUM PLANLAMASI

Yerel Yönetimlerde Acil Durum Planlaması Başlama Tarihi 15.12.2017 Uzaktan Eğitim / Online Oturum Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Eğitim Konu Başlıkları Yerel Yönetimlerde İSG ile Yeni Tanışan Belediyeler için; Acil Durum Yönetimi ile İlgili Kavramsal Çerçeve, Acil Durum Planlamasında Dikkate Alınacak Yasal Mevzuat ve Standartların İrdelenmesi, İSG Mevzuatı Uyarınca Acil Durumlarda Yerel Yönetimlerde İşveren ve
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK