ARŞİV BİNALARINDA RİSKLERE YÖNELİK KORUMA ÇALIŞMALARI: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARŞİVLERİ ÖRNEĞİ

KUZUCUOGLU, Alpaslan Hamdi Arşiv Binalarında Risklere Yönelik Koruma Çalışmaları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arşivleri Örneği. Arşiv Dünyası, 2014, n. 16-17, pp. 6-15.

Abstract

Archives are institutions which embodies the historical development of society building ideas, ideals, events, official records / evidence. These resources are being used today and being a basement for the benefit of future generations. However, archives which are unique knowledge must be protected against threats and all types of risks. If adequate measures are not taken for the short, medium and long-term, these hazards grew further and bring result of severe damage for archives. Archive documents which has not taken their digital copies, when face the likely disaster it cause irreplaceable losses. The data (important source of information) protection responsibility should be addressed as a priority, not only archive experts , but also administrative charge, academicians should work together on a platform for devoloping preventive conservation strategies of possible deterioration and damage. In this study is emphasized Istanbul Metropolitan Municipality Directorate of Archives efforts to protect archives and importance of these studies.

Özet

Arşiv binaları toplumun tarihsel gelişmesini içeren fikirleri, idealleri, olayları, resmi kayıt/delilleri bünyesinde barındıran kurumlardır. Bu kaynaklar hem günümüzde kullanılmakta hem de gelecek nesillerin istifadesi için altyapı olmaktadır. Ancak gelecek nesillere bu eşsiz bilgi birikimin eriştirilebilmesi için arşivlerin her türlü tehlike ve tehdit unsuruna karşı korunması gerekir. Bu tehlikeler için yeterli önlem alınmadığı takdirde kısa, orta ve uzun vadede daha da büyüyerek arşivlerin yok olması ve ağır hasar almasıyla sonuçlanacak riskler meydana gelebilir. Dijital kopyası alınmadan saklanan arşiv malzemelerinin olası bir acil durum/afet durumunda ağır hasar görmesi/ya da restorasyonu yapılamayacak şekilde kayba uğraması söz konusudur. Önemli bilgi kaynağı olan bu verilerin korunması sorumluluğu öncelikli olarak ele alınmalı; sadece arşiv sorumluları değil, idari sorumlular, akademisyenler, uzmanlar ortak çalışma platformlarıyla olası bozulma ve hasarları önleyici koruma stratejileri geliştirmelidir. Bu çalışmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arşiv Müdürlüğü’nde arşivlerin korunmasına yönelik çalışmalar ve bu çalışmaların önemi vurgulanmıştır.

Keywords: Arşiv ve Kütüphanelerin Korunması, İç Konfor Koşulları, Afet Yönetimi, Bilgi ve Belge Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK