Prof.Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOGLU

 İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konut ve Deprem Programında tamamladı. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Koruma Yenileme ve Restorasyon Bilim Dalında Doktor ünvanını “İstanbul Beylerbeyi Sarayında Risk Analizleri ve Koruyucu Tedbir Önerileri” teziyle aldı. Tez çalışması, Milli Saraylar Başkanlığı‘na bağlı Beylerbeyi Sarayı’nda yürütülmüştür. Atatürk Üniversitesi, “Bilgi Yönetimi” programını da tamamlayan Kuzucuoğlu, “Bilgi ve Belge Yönetimi” Bilim Dalında 2017 yılında Doçent, 2022 yılında Profesör ünvanını aldı.

Tez çalışması, Müze Saraylarda önleyici koruma konulu Sosyal Bilimler alanında yapılan ilk ve tek doktora tezidir. “Önleyici koruma” konulu Sosyal Bilimler alanında yapılan ilk doktora tezidir. Coğrafi Bilgi Sistemleri de risk analizlerine dahil edilerek BSCBS geliştirilmiştir. Tez,  “Önleyici koruma” alanında CBS’nin de dahil edildiği ilk doktora tezidir. Tezde ilk kez Norveç Hava Araştırmaları Enstitüsü (NILU) ve Almanya Fraunhofer Enstitüsü’nün birlikte geliştirdiği hava kirleticilerine ilişkin dozmetreler kullanılmıştır. İç ortam, dış ortam ve afet risklerinin ele alındığı ilk doktora tezidir. Tez, bir çok makale ve tez çalışmasında referans olarak gösterilmiştir.

Japonya’nın Kobe şehrinde 2006 yılında JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) ve Kobe Üniversitesi tarafından düzenlenen “JICA Afet Etkilerini Azaltma Stratejileri” konulu uluslararası eğitim ile 2007 yılında “Afet Riskinin Azaltılmasında Uluslararası İşbirliği ve Eğitim” Çalıştayı’na, 2008 yılında Malezya’da “Uluslararası Gayrimenkul Değerleme” Eğitimine ve Kobe Üniversitesi RCUSS Başkanı “Prof.Dr.Yasuo TANAKA” ile birlikte 2011 yılında Pakistan’da “JICA Asya Ülkelerinde Afet Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Kapasite Geliştirilmesi için Uluslararası İşbirliği” Çalıştayı’na, 2012 yılında Kolombiya’da “Uluslararası Latin Amerika’da Şehir Afet Risk Azaltma Çalışmaları ve Bilgi Paylaşımı” Çalıştayı’na, 2012 yılında Endonezya’da “Sumatra Tsunami Afeti Sonrası Yapılan İyileştirme Çalışmaları ve Alınan Dersler” Çalıştayı’na katılmıştır.

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programlarından MEMORI Projesinde (Ölçme, Taşınabilir Kültür Varlıklarına İlişkin Kirletici Etkisini Azaltma ve Etki Değerlendirmesi. Pazar Transferi için Yenilikçi Araştırma) “Son Kullanıcı Danışmanı” olarak 2010-2013 yılları arasında görev almıştır.

Bilgi ve Kültür Merkezleri” olan kültür mirasının bulunduğu Galeri, Kütüphane, Arşiv ve Müze (GKAM) yapılarındaki risklerinin azaltılması ve kültürel mirasın “Önleyici Koruma” kapsamında proaktif şekilde korunması, belgelenmesi ve arşivlenmesi ile  “Adli Belgeler”in incelenmesi ve belgelenmesine yönelik  “Önleyici Kriminalistik” alanında  dersler verip, pek çok ulusal ve uluslararası etkinliğe katılmaktadır.  LAMRe Journal (Kütüphane, Arşiv ve Müze Araştırmaları Dergisi) Baş Editörüdür.

 

Bir fert olarak risk azaltma çalışmalarının ülkemiz ve dünya ölçeğinde üzerinde durulması ve pek çok disiplinin organize olarak birlikte çalışması gerekliliğine inanmaktadır.

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Arşivcilik Ana Bilim Dalında ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nda öğretim üyesidir.

 

Uluslararası Balkan Adli Bilimler Akademisi– Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS) Üyesidir.

 

2012-2018 yılları arasında JICA Derneği’nin (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

 

Babası Türkiye’nin Almanya Askeri Ateşesi (E) Hava Uçak Bakım Kıdemli Albay Osman Erol Kuzucuoğlu tarafından dedesi Jandarma Baş Gedikli Ahmet Hamdi KuzucuoğluKurtuluş Savaşında üstün yararlıklar gösterdiğinden Milli Müdafaa Vekaleti’nin 2.3.1932 gün ve 7567 emriyle İstiklal Madalyası almıştır. Dedesinin kardeşi Refah Şilebi Faciası’nda şehit olan Hava Pilot Asteğmen Mesut Koray Kuzucuoğlu‘dur. Prof. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu’na 1994 yılında “Vatani Hizmet Övünç Belgesi” tevdi edilmiştir.

 

İletişim: alpkuzucuoglu@gmail.com


In 1991, he graduated Istanbul Technical University, Faculty of Civil Engineering, Department of Geodesy and Photogrammetry (Geomatics) Engineering. 

He completed Master program in 2005 in Istanbul Technical University, Institute of Social Sciences, Housing and Earthquake Program. 

He graduated with PhD degree in Cultural Heritage Protection and Restoration Department, Conservation Renovation and Restoration Sub-Department  from  Istanbul University, Institute of Social Sciences, (2006-2011). Thesis subject is “Istanbul Beylerbeyi Palace Risk Analysis and Proposals of Preventive Measures”

He received the title of Associate Professor in 2017 and Professor in 2022 in the Department of Records Management.

He joined international training  programs such as: “Mitigation Strategy for Mega-Urban Earthquake Disaster” in Japan in 2006 (JICA- Japan International Cooperation Agency & Kobe University – RCUSS ), ” International Cooperation and Training in Disaster Risk Reduction” in Japan in 2007 ( JICA- Japan International Cooperation Agency & Kobe University – RCUSS ), “International Property Valuation Training” in Malaysia in 2008 (MTCP – Malaysia Technical Cooperation Program & INSPEN ); 

Workshop programs such as: “(ASIA) International Cooperation for Capacity Building to Mitigate the in Disaster Risks” in Pakistan- Islamabad in 2011, “International Workshop on UDRR in Latin America (LATAM) & Information Sharing”  in Colombia-Bogota, International workshop for urban development and renovation based on seismic risk in Middle East North Africa (MENA) region in Turkey- Ankara/ İstanbul in 2011, Annual International Workshop and Expo on Sumatra Tsunami Disaster and Recovery (AIWEST-DR) in Indonesia-Banda Aceh in 2012 by Prof.Dr.Yasuo TANAKA (Former Head of Kobe University RCUSS- Research Center of Urban Safety and Security).

He contributed to the MEMORI Project (Measurement, Effect Assessment and Mitigation of Polutant Impacton Movable Cultural Assets. InnovativeResearch for Market Transfer), one of the 7th Framework Programs of the European Union, between 2010 and 2013 as the “End User Consultant”.

He participated national and international events  actively  on Disaster Risk Reduction (DRR) and “Preventive/ Passive Conservation” issues of urban fabrics; museums, archives, libraries, sites consisting of cultural heritage.

He believes that interdisciplinary studies should be organized and working together to reduce risks as proactive approach in world scale.

He has worked as a Class A Occupational Safety Expert in the Directorate of Fire Brigade Department, Disaster Coordination Center (AKOM), Libraries, Archives  and Museums Dep. in the Istanbul Metropolitan Municipality and teaches “Safety and Emergency Culture” at the several universities.

He is a member of the International Balkan Academy of Forensic Sciences (BAFS).

He was Executive Board Member of JICA (Japan International Cooperation Agency) Association for 2012-2018.

He is currently a lecturer at Istanbul Medeniyet University, Department of Information and Records Management and In Graduate Education Institute Occupational Health and Safety Program.

 Contact: alpkuzucuoglu@gmail.com

Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK