Prof.Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOGLU

 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konut ve Deprem Programında tamamladı. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Koruma Yenileme ve Restorasyon Bilim Dalında Doktor ünvanını “İstanbul Beylerbeyi Sarayında Risk Analizleri ve Koruyucu Tedbir Önerileri” teziyle aldı. Atatürk Üniversitesi, “Bilgi Yönetimi” programını da tamamlayan Kuzucuoğlu, “Bilgi ve Belge Yönetimi” Bilim Dalında 2017 yılında Doçent, 2022 yılında Profesör ünvanını aldı.

Japonya’nın Kobe şehrinde 2006 yılında JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) ve Kobe Üniversitesi tarafından düzenlenen “JICA Afet Etkilerini Azaltma Stratejileri” konulu uluslararası eğitim ile 2007 yılında “Afet Riskinin Azaltılmasında Uluslararası İşbirliği ve Eğitim” Çalıştayı’na, 2008 yılında Malezya’da “Uluslararası Gayrimenkul Değerleme” Eğitimine ve Kobe Üniversitesi RCUSS Başkanı “Prof.Dr.Yasuo TANAKA” ile birlikte 2011 yılında Pakistan’da “JICA Asya Ülkelerinde Afet Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Kapasite Geliştirilmesi için Uluslararası İşbirliği” Çalıştayı’na, 2012 yılında Kolombiya’da “Uluslararası Latin Amerika’da Şehir Afet Risk Azaltma Çalışmaları ve Bilgi Paylaşımı” Çalıştayı’na, 2012 yılında Endonezya’da “Sumatra Tsunami Afeti Sonrası Yapılan İyileştirme Çalışmaları ve Alınan Dersler” Çalıştayı’na katılmıştır.

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programlarından MEMORI Projesinde (Ölçme, Taşınabilir Kültür Varlıklarına İlişkin Kirletici Etkisini Azaltma ve Etki Değerlendirmesi. Pazar Transferi için Yenilikçi Araştırma) “Son Kullanıcı Danışmanı” olarak 2010-2013 yılları arasında görev almıştır.

Kent içi tüm alanlar ile işyerlerinde özellikle “Bilgi ve Kültür Merkezleri” olan kültür mirasının bulunduğu Kütüphane, Arşiv ve Müze (KAM) yapılarındaki afet ve acil durum risklerinin azaltılması ve kültür mirasının “Önleyici Koruma” kapsamında proaktif şekilde korunmasına yönelik pek çok ulusal ve uluslararası etkinliğe katılmaktadır. Kültürel mirasın ve koleksiyonların korunmasına yönelik dersler vermektedir. LAMRe Journal (Kütüphane, Arşiv ve Müze Araştırmaları Dergisi) Baş Editörüdür.

 

Bir fert olarak risk azaltma çalışmalarının ülkemiz ve dünya ölçeğinde üzerinde durulması ve pek çok disiplinin organize olarak birlikte çalışması gerekliliğine inanmaktadır.

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü birimlerinde A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışmış olup, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında “Güvenlik ve Acil Durum Kültürü” üzerine dersler vermektedir.

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nda öğretim üyesidir.

 

JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) Derneği Yönetim Kurulu / Denetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur (2012- 2018). KÜMAD – Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği kurucu Genel Başkanlığı görevi yapmıştır. Halen KÜMAD Başkan Yardımcısıdır. “Prof.Dr.Metin İLKIŞIK”ın kurmuş olduğu AKAY Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği Genel Başkanıdır.

 

İletişim: alpkuzucuoglu@gmail.com


In 1991, he graduated Istanbul Technical University, Faculty of Civil Engineering, Department of Geodesy and Photogrammetry (Geomatics) Engineering. 

He completed Master program in 2005 in Istanbul Technical University, Institute of Social Sciences, Housing and Earthquake Program. 

He graduated with PhD degree in Cultural Heritage Protection and Restoration Department, Conservation Renovation and Restoration Sub-Department  from  Istanbul University, Institute of Social Sciences, (2006-2011). Thesis subject is “Istanbul Beylerbeyi Palace Risk Analysis and Proposals of Preventive Measures”

He received the title of Associate Professor in 2017 and Professor in 2022 in the Department of Records Management.

He joined international training  programs such as: “Mitigation Strategy for Mega-Urban Earthquake Disaster” in Japan in 2006 (JICA- Japan International Cooperation Agency&Kobe University-RCUSS), ” International Cooperation and Training in Disaster Risk Reduction” in Japan in 2007 (JICA- Japan International Cooperation Agency&Kobe University-RCUSS), “Property Valuation” in Malaysia in 2008 (MTCP-Malaysia Technical Cooperation Program&INSPEN); 

Workshop programs such as: “(ASIA) International Cooperation for Capacity Building to Mitigate the in Disaster Risks” in Pakistan- Islamabad in 2011, “International Workshop on UDRR in Latin America (LATAM) & Information Sharing”  in Colombia-Bogota, International workshop for urban development and renovation based on seismic risk in Middle East North Africa (MENA) region in Turkey- Ankara/ İstanbul in 2011, Annual International Workshop and Expo on Sumatra Tsunami Disaster and Recovery (AIWEST-DR) in Indonesia-Banda Aceh in 2012 by Prof.Dr.Yasuo TANAKA (Former Head of Kobe University RCUSS- Research Center of Urban Safety and Security).

He contributed to the MEMORI Project (Measurement, Effect Assessment and Mitigation of Polutant Impacton Movable Cultural Assets. InnovativeResearch for Market Transfer), one of the 7th Framework Programs of the European Union, between 2010 and 2013 as the “End User Consultant”.

He participated national and international events  actively  on Disaster Risk Reduction (DRR) and “Preventive/ Passive Conservation” issues of urban fabrics; museums, archives, libraries, sites consisting of cultural heritage.

He believes that interdisciplinary studies should be organized and working together to reduce risks as proactive approach in world scale.

He has worked as a Class A Occupational Safety Expert in the Directorate of Fire Brigade Department, Disaster Coordination Center (AKOM), Libraries, Archives  and Museums Dep. in the Istanbul Metropolitan Municipality and teaches “Safety and Emergency Culture” at the several universities.

He is currently a lecturer at Istanbul Medeniyet University, Department of Information and Records Management and In Graduate Education Institute Occupational Health and Safety Program.

He has been a member of JICA (Japan International Cooperation Agency) Board of Directors / Supervisory Board (2012-2018). He was the founding President of the Cultural Heritage Protection and Research Association of KUMAD. He is the General President of AKAY Search and Rescue and Emergency Aid Association, founded by Prof.Dr.Metin İLKIŞIK.

 Contact: alpkuzucuoglu@gmail.com

Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK