Önleyici Korumanın Önemi

The Importance of Preventive Conservation

Bilgi Merkezlerinde Önleyici Koru(ma)ma

Inability to Preventive Protection in Information Centers

Kültürel Mirasa Yönelik Önleyici Koruma

Preventive Protection of Cultural Heritage

Kültürel Miras ve Önleyici Koruma

Cultural Heritage and Preventive Conservation

Müzelerde Önleyici Koruma

Preventive Protection in Museums

Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’in Perspektifinden Önleyici Koruma ve Kütüphaneler

Preventive Conservation and Libraries from Ord. Prof. Dr. Süheyl Ünver’s Perspective

Kültürel Mirasta Önleyici Koruma: Beylerbeyi Sarayı Örneği

Preventive Protection in Cultural Heritage: Case Study of Beylerbeyi Palace

Bilgi ve Kültür Merkezlerinde Önleyici Koruma

Preventive Conservation in Information and Cultural Centers

Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK