ONE PILOT APPLICATION OF MOBILE RAMAN SPECTROSCOPY AND INFORMATION TECHNOLOGIES FOR CULTURAL HERITAGE INVENTORY STUDIES

ONE PILOT APPLICATION OF MOBILE RAMAN SPECTROSCOPY AND INFORMATION TECHNOLOGIES FOR CULTURAL HERITAGE INVENTORY STUDIES   Journal of Cultural Heritage Ozan Unsalan | Alpaslan H. Kuzucuoglu | Caglar Cakir | Ersin Kaygisiz http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1296207417300274

TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI GÜNCELLEME ÇALIŞMASI ÇALIŞTAYI

  İSTANBUL TARİHİ YARIMADA YÖNETİM PLANI GÜNCELLEME ÇALIŞMALARI ÇALIŞTAY PROGRAMI KAPSAMINDA ‘’RİSK YÖNETİMİ’’ PROJELERİ VE EYLEMLERİ KONULU YUVARLAK MASA KATILIMCISI   Açılış Konuşmaları Dr. Halil Onur İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanı Prof. Dr. Demet Binan İstanbul Sit Alanları Alan Yönetimi Başkanlığı Danışma Kurulu Başkanı Tanju Verda Akan 2011 Tarihi Yarımada Yönetim Planı Yürütme Kurulu Üyesi

KÜTÜPHANELERDE ÜREYEN KÜFLERİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ: İSAM ÖRNEĞİ

Süheyla YAZICIOĞLU, Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU, Ayşenur CURABEYOĞLU, Oğuz ÖZYARAL Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık Ve Tıp Bilimleri Dergisi, Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 17 Yıl:2015 Doi: 10.17363/SSTB.20151714057 Müzelerde ve kütüphanelerde objelerin bozulmasına etki eden önemli faktörlerden biri de iç konfor ortamındaki nemli havanın sıcak ve hareketsiz olması nedeniyle mikrobiyolojik aktivitenin artması ve buna bağlı

KÜLTÜREL MİRAS VE AFETLER SEMİNERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve JICA Derneğinin işbirliği ile düzenlenen “Kültürel Mirasın Korunması ve Afetler” konulu seminer PROGRAM S E M İ N E R 15:30-16:00 Kayıt 16:00-16:15 Açış Konuşmaları – JICA Derneği – JICA Türkiye Ofisi – Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 16:15-16:30 Fatih

KÜTÜPHANELERDE EL YAZMASI ESERLERE YÖNELİK BİR BELGELEME ÖNERİSİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ NADİR ESERLER KİTAPLIĞI ÖRNEĞİ

A13.KUZUCUOĞLU A., KİRAZ N., ÜNSALAN O., TAŞDEMİR İ., KÜTÜPHANELERDE EL YAZMASI ESERLERE YÖNELİK BİR BELGELEME ÖNERİSİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ NADİR ESERLER KİTAPLIĞI ÖRNEĞİ, Bilgi Dünyası, 16(1) 1-19, ISSN: 2148-354X DOI:10.15612/BD.2015.454 http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/454/pdf_156

YEREL YÖNETİMLERDE ACİL DURUM DURUM YÖNETİMİNDE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEK ÇALIŞMALARI- VİDEO SUNUM

Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu… http://www.yeniyuzyil.edu.tr/Duyuru/11052015.aspx İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği, Marmara Belediyeler Birliği, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yerel Yönetimler Bölümü, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK