İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE TEHLİKE VE RİSK KAVRAMI

http://www.mmg.org.tr/4-bizbize-konusmalar/618-is-sagligi-ve-guvenliginde-tehlike-ve-risk-kavrami.html

Mimar ve Mühendisler Grubu Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen’’Bizbize Konuşmalar’’ etkinliğine Dr. Alparslan Kuzucuoğlu konuk oldu. ‘’İş Sağlığı ve Güvenliğinde Tehlike ve Risk Kavramı’’ konulu bir seminer veren Dr. Alparslan Kuzucuoğlu, iş güvenliği alanında tehlike ve risk kavramlarının karıştırıldığına dikkat çekerek eğer bu kavramlar iyi analiz edilirse doğru değerlendirmeler yapılarak doğru sonuçlara ulaşılabileceğini söyledi.
İş Sağlığı ve Güvenliği alanında iki önemli yönetmelik bulunduğunu ve bunlardan birinin anayasa niteliği taşıyan 6331 sayılı İş Kanunu olduğunu belirten Dr. Kuzucuoğlu, İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği ile İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ve İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik en çok kullanılan yönetmeliklerden olup İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda uyulması gereken ilke ve prensipleri barındıran ve İş sağlığı Uzmanlarına uygulama safhasında yön veren kanun ve yönetmeliklerdir İş Güvenliği konusunda tehlike ve risk kavramlarının iyi anlaşılması gerektiğini ifade eden Dr. Alparslan Kuzucuoğlu, tehlike kavramının sadece iç ortamlarda kaynaklı olan bir unsur olmadığını dış etkenlerinde göz önüne alınarak değerlendirilmesi gerektiğini ve risk kavramının ise işyeri şartlarının değişkenliğine göre ve çalışma ortamındaki değişikliklere göre ele alınabileceğinin altını çizerek, değerlendirmeler iyi analiz edilirse oluşabilecek tehlikelere karşı önlemler konusunda değerlendirmeler yapılarak önceden önlemler alınabilir ve iş yeri güvenliği ve işçi sağlığına yönelik tedbirler alınarak bilinçlendirici faaliyetler hayata geçirilebilir dedi.
İş yerlerinin risk durumuna ve çalışma şartlarının gerektirdiği tehlikelere göre çalışanlar a yönelik tedbirler alınması gerektiğini söyleyen Dr. Kuzucuoğlu, çalışma sahasında gerekli tedbirler alınmaması durumunda oluşacak risklerin kazalara ve iş yerinde kalıcı hasarlara neden olabileceğini söyleyerek iş risklerini iyi değerlendirerek iş güvenliğini ve işçi sağlığını ön planda tutan tedbirler alınması gerekir ve bunun içinde sorumluluk işverene ait olup uygulama aşamasında bir iş güvenliği uzmanından destek alması yasal zorunluluktur diyerek işverenin sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda yasaların zorunluluklar getirdiğini belirtti. Risk değerlendirmesi yaparken kısa, orta ve uzun vadeli programlar yapılması gerektiğini söyleyen Dr. Alparslan Kuzucuoğlu, risk değerlendirmelerimizde oluşabilecek olumsuzlukları süreçlerine göre değerlendirerek planlamalarını yaparsak reaktif önlemler yani riskler oluştuğu anda değil de proaktif yani önceden programlayarak ve periyodik ölçümler yaparak tedbirler alırsak çalışma ortamlarında oluşabilecek tehditleri en aza indirgeme olanaklarına ulaşabileceğini ve şu anki mevzuatında proaktif önlemlere yönelik hazırlanmış mevzuatlardan oluştuğunu ifade etti.
Tehlike ve risklere yönelik olarak belirlenen tedbirler çalışanlara anlatılırken yaş gruplarına göre değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Alparslan Kuzucuoğlu, gençlerin delikanlılığın verdiği vurdumduymaz tavırları ve buna yönelik tedbirsiz hareketleri sebebi ile daha fazla dikkat edilmesi gereken grupları teşkil ettiğini ifade ederek, gençlere yönelik eğitimlerde risk analizlerini ortaya koyan değerlendirmeleri daha fazla ortaya koymanın önemli olduğunu ve alınacak önlemlerin bu çalışma grubundaki kişilere yönelik takiplerinin önemine değinerek oluşan kazaların genç grupta kendilerine güvenden kaynaklanan tedbirsizlik bedeni ile daha fazla gerçekleştiğini belirtti. Avrupa da iş güvenliğine yönelik alınan tedbirlerin ve uygulamaya yönelik gerçekleştirilen çalışmaların en üst düzeyde olması sebebi ile oluşan risklerin ve iş kazalarının minumum düzeyde gerçekleştiğini ifade eden Dr. Alparslan Kuzucuoğlu, ülkemizde iş kazalarında gerçekleşen yaralanmaların Avrupa’ya göre çok fazla oranda gerçekleştiğini söyleyerek ülkemizde insanlarımızın iş güvenliği konularında daha fazla eğitimlerine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.
Ülkemizde gerçekleşen kazaları değerlendiren Dr. Alparslan Kuzucuoğlu, gerçekleşen birçok kazanın önlem alınmaması ve bana bir şey olmaz diyerek tehlike riski bulunan alanlara tedbirsiz yaklaşıldığı için gerçekleştiğini ifade ederek, ülkemizde meydana gelen kazalar sonrası insanımızın bilinç düzeyinin arttığını ve bir daha gerçekleşmemesi için tedbirler alındığını ancak zaman içinde bu kazaların unutularak tedbirlere yönelik çalışmalar yapılmadığını söyledi. Seminerde kaza risklerine yönelik değerlendirme raporlarına da yer veren Dr. Kuzucuoğlu, katılımcılar ile birlikte interaktif raporlama çalışmaları da gerçekleştirdi.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK