TÜRK KÜTÜPHANELERİNDE ACİL DURUM VE RİSK YÖNETİMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HALK KÜTÜPHANELERİNDE MİMARİ UYGULAMALAR ÇALIŞTAYI

Çalıştay Koordinatörleri:

Prof. Dr. Hamza KANDUR Marmara Üniversitesi/ Antalya Bilim Üniversitesi
Prof. Dr. Sare SAHİL Gazi Üniversitesi

 

ÇALIŞMA GRUBU 6
TÜRK KÜTÜPHANELERİNDE ACİL DURUM VE RİSK YÖNETİMİ
1. Doç. Dr. Mehmet Ali AKKAYA Çankırı Karatekin Üniversitesi (Moderatör)
2. Doç. Dr. Alpaslan H. KUZUCUOĞLU İstanbul Yeni Yüzyıl Ünv.
3. Prof. Dr. Neslihan Türkün DOSTOĞLU İstanbul Kültür Üniversitesi
4. Uzm. Özhan SAĞLIK Uludağ Üniversitesi
5. Ali ŞEKERCİ Samsun İl Halk Kütüphanesi Müdürü
6. Salih ÖZGÖNCÜ Kayseri Büyükşehir Belediyesi
7. Hasan Basri SELÇUK Yordam
8. Zahid ANDAÇ Mimar
9. Tayfun TERZİOĞLU KYGM-Elektrik Mühendisi
10. Yıldız YAYMAN KYGM-Planlama Şube Müdürü
11. Aysun A. BÜYÜKSAN KYGM-Kütüphaneci
12. Ayda PERÇİN Şube Müdürü (Raportör)

Halk Kütüphanelerinde Afet Yönetimi
1. Kütüphane binalarının deprem ve diğer afetlere hazırlığı,
2. Doğal Afetlerde Bina Unsuru (Deprem, Sel vb.)
3. Doğal Olmayan Afetlerde Bina Unsuru (Yangın, Elektrik Kaynaklı Riskler vb.)
4. Kütüphane binalarının yerleşim yeri riskleri, acil durum ve afetlere karşı dayanımı.
5. Yangın sınırlandırma, önleme ve mücadele sistemleri
Afetlere Yönelik Tedbirler
6. Önleyici koruma kapsamında kütüphanelerde acil durum ve afetlere yönelik tedbirler
7. Yapısal Unsurlara Yönelik Tedbirler
8. Yapısal Olmayan Unsurlara Yönelik Tedbirler
Risk Yönetimi
9. Bilgi teknolojilerinin risk yönetimi ve acil durumlarda kullanımı
10. Kütüphanelerde, acil durum müdahale ekipleri oluşumu, kütüphanecilerin acil durum planlamasındaki
görevleri
11. Kütüphanelerde risk değerlendirme çalışmalarının gerekliliği, risk azaltma kültürünün oluşturulması
12. Kütüphanelerde ve çevresindeki potansiyel tehlikelerin, türlerinin, gerçekleşme olasılıklarının,
bunların etkilerinin teşhis edilerek, risklerin analiz edilmesi
13. Kütüphanelerde risk değerlendirmesinin tanımı ve risklerin önceliklendirilmesi ile risk yönetim
stratejilerinin belirlenmesi
14. Kütüphanelerde risk değerlendirmesi ve acil durum planlamasında dikkate alınacak yasal mevzuatı,
dahili ve harici kaynakları irdelemek
Halk Kütüphanelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
15. Kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliğinin Gerekçesi
a. İş Kazası
b. Kişisel Durum
c. Psikolojik Durum
d. Fizyolojik Durum
e. Emniyetsiz Durum
f. Emniyetsiz Davranış
16. Meslek Hastalığı
a. Kimyasal Kaynaklı Meslek Hastalıkları
b. Fiziksel Kaynaklı Meslek Hastalıkları
c. Biyolojik Kaynaklı Meslek Hastalıkları
d. Psiko-Sosyal Kaynaklı Meslek Hastalıkları
17. Yönetici Açısından İSG
18. Çalışan Açısından İSG
19. Kullanıcı Açısından İSG
a. Çocuklar
b. Yaşlılar
c. Engelliler
d. Gençler
e. Diğer Kullanıcılar
20. Halk Kütüphanelerinde İSG Açısında Çalışma Ortamı
21. Halk Kütüphanelerinde İSG Açısından İlk Yardım
22. Halk Kütüphanelerinde İSG Açısından İç Hava Kalitesi
a. Hasta Bina Sendromu
b. Formaldehit
c. Toz ve Toz Akarları
d. Çözücüler
e. Isı ve Nem
f. Aydınlatma
g. Küf
h. Sanitasyon/Temizlik
i. Haşereler
j. Gürültü
k. Koku Hassasiyeti
23. Halk Kütüphanelerinde İSG Açısından Ergonomi
24. Halk Kütüphanelerinde İSG Açısından Psiko-Sosyal Sorunlar

https://bluesyemre.files.wordpress.com/2018/04/halk-kc3bctc3bcphanelerinde-mimari-uygulamalar-c3a7alc4b1c59ftayc4b1-raporu-1.pdf

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK