BİLGİ MERKEZLERİNDE ACİL DURUM FARKINDALIĞI

ULUSLARARASI iŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ – IOHSC2017

http://iohsc2017.org/kabul-edilen-bildiriler-ve-posterler

Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU1, Selçuk AYDIN2
1İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSG Müdürlüğü
2İstanbul Bezmialem Üniversitesi
Amaç: Kütüphane, Arşiv ve Müze binaları gibi bilgi merkezlerinin bulunduğu yapılara yönelik hazırlanacak risk azaltma planları ile acil durum planları hem çalışan, ziyaretçi ve kullanıcı odaklı, hem de bina ve koleksiyon/derme odaklı olmalıdır. Bunun için proaktif yaklaşımla hazırlanacak planlarda olası meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının minimize edilmesi ya da tamamen ortadan kaldırılması amaçlanmalıdır. Çalışmanın amacını, bilgi merkezleri çalışanlarının acil durumlar karşısındaki bilgi düzeylerinin artırılmasına yönelik farkındalık çalışmalarının geliştirilmesidir. Yöntem: Acil durum planlama çalışmalarında çalışanların ve bu bilgi merkezlerinde bulunanların farkındalık düzeylerini artırıcı faaliyetler unutulmamalıdır. Planlama çalışmalarında zaman içinde insanların olayları kanıksamasının önüne geçilmesi amacıyla eğitim ve etkinliklere katılma süreçleri dahil edilmelidir. Çalışmada, bilgi merkezlerinin acil durumlara dirençli hale gelmesinde çalışanların rolünü irdeleyen “Bilgi Merkezi Acil Durum Modeli” (BMADM) önerilmiştir. Modele göre çalışan odaklı bir modelden hareketle “Acil Durumlara Hazır Bilgi Merkezleri”ni hayata geçirmek hedeflenmiştir. Bulgular: Bilgi merkezlerinde yapılacak senaryo çalışmalarının oluşabilecek en kötü duruma göre hazırlanması, acil durum ekiplerinin bu yönde oluşturulması, teçhizatlandırılması ve eğitilmesi; acil durum yönetimin başarısını da beraberinde getirecektir. Ancak planların şeffaf ve katılıma açık olması hayati önem taşımaktadır. Anahtar rol niteliğindeki çalışanların olası riskler ve acil durumlar hakkındaki farkındalığı, üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konudur. Sonuç: Çalışmada, bilgi merkezlerindeki acil durum / afet planlama çalışmalarında farkındalığa yönelik İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü’nde yapılan çalışmalar vurgulanmıştır ve tüm bilgi merkezlerinde bir model olarak uygulanması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras Koruma, Bilgi Merkezlerine Yönelik Koruyucu Risk Tedbirleri, Acil Durum Planlaması, Afet Yönetimi

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK