RİSK DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMALARI: BİLGİ MERKEZLERİ ÖRNEĞİ

RISK EVALUATION PRACTICES: A CASE STUDY OF INFORMATION CENTERS
UHİGÇSD International Refereed Journal of Occupational Health and Safety- ULUSLARARASI HAKEMLİ İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI DERGİSİ

Öz: Amaç: Araştırma; kütüphane, müze ve arşiv yapıları gibi bilgi ve kültür merkezlerinde yapılacak risk değerlendirme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Yöntem: Çalışmadaki yöntem; çeşitli risk analiz yöntemleri uluslararası analiz metodolojileri ışığında, bir bilgi merkezinde var olabilecek örnek tehlike kaynaklarından hareketle, nitel risk analizlerine odaklanılarak belirlenmiştir. Bulgular: Özellikle çalışma ortamlarında bulunan tehlike kaynaklarının basit ve hızlı yöntemlerle analiz edilerek karar vericilerin bilgilerine sunulması amaçlandığından çok etkin bir metotdur. Ancak bu tür risk analizlerinin uygulamalarının yeterli düzeyde yapılmadığı da tespit edilmektedir. Sonuç: Bu çalışmada bilgi ve kültür merkezlerinde var olan ya da dışarıdan bu merkezlere gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilmesi öncelikli olarak vurgulanmıştır. Bu metodolojilerin pilot projelerle yaygınlaştırılmasının faydalı sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Merkezleri, Risk Analizi

Doi: 10.17372/UHIGCSD.2017.1.01

 

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK