MÜZE, KÜTÜPHANE VE ARŞİV BİNALARINDA PROAKTİF ÖNLEMLER

Kuzucuoglu, Alpaslan Hamdi Müze, Kütüphane ve Arşiv Binalarında Proaktif ÖnlemlerUHBAB – Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 2015, vol. 4, n. 11, pp. 226-237.

 

Abstract

Risk-reducing measures are necessary for the long term health of objects (museum collections, library and archival materials) which features all periods of history located in display, reading room and storage spaces of museum, library and archive buildings. To minimize risk related with employees, visitors, users, artifacts, archival materials in case of an emergency situation or disaster time, conservation should be provided with proactive measures (prior action) at the spaces where contain artifacts which have been cultural memory of society. Additionaly, deterioration caused by environmental risk factors that will be minimized through measures to be taken. When the artifacts and archival materials deterioration occurred by risk factors which are oriented interior building conditions, not reactive (immediate response), but proactive (preventive) approach should be predicted with continuous monitoring due to prevent this deterioration. Due to adverse climatic conditions in the interior environment that may occur stress or health problems on the staff level, proactive monitoring is essential. Implementation of proactive security management is also important in the case of unsafe act of the personel who is responsible of artifact protection. In Turkey, introduced by the Labour Act of Turkey Law No. 4857 which contains proactive approach, to take measures are compulsory in workplaces. In the study, it is emphasized that necessity of proactive measures which are contribute to minimizing risks of human and objects.

Özet

Müze, kütüphane ve arşiv binalarında tüm tarihi dönemlerin özelliklerini taşıyan eserler olan koleksiyonlar, kütüphane malzemesi ve arşiv belgelerinin bulunduğu teşhir, okuma salonu ve depolama alanlarına yönelik risk azaltıcı tedbirlerin alınması eserlerin sağlığı ve yok olmaması için gereklidir. Zira toplumsal bellek niteliğinde olan eserlerin bulunduğu bu mekanların proaktif önlemler (önceden tedbir) alınarak korunması durumunda; çalışan personel, ziyaretçiler, kullanıcılar, eserler, arşiv malzemelerinin bir acil durum ya da afette en az hasarla kurtarılmaları sağlanacaktır. Bununla birlikte çevresel risk faktörlerinden kaynaklanan bozulmalar da bu alınacak önlemler sayesinde en aza indirilecektir. Binalardaki risk faktörleriyle, eser ve arşiv malzemesinde bozulma meydana geldiği anda reaktif (tepkisel) değil, proaktif (önleyici) olarak sürekli izlemelerle önceden bu bozulmaların önlenebileceği öngörülmelidir. İç ortamlardaki olumsuz klimatik koşullar nedeniyle personel üzerinde meydana gelebilecek stres ya da sağlık sorunlarıyla da mücadele açısından proaktif izlemeler önem kazanmaktadır. Eserlerin korunmasıyla görevli personelin güvensiz hareketlerde bulunmaması için proaktif güvenlik yönetiminin uygulanması önemlidir. Ülkemizde 4857 Sayılı İş Kanunu ile getirilen proaktif yaklaşım işyerlerinde bu tür önlemleri almayı zorunlu hale getirmiştir. Çalışmada da insan ve eser üzerindeki risklerin en aza indirilmesine katkıda bulunan proaktif önlemlerin gerekliliği vurgulanmıştır.

Keywords: Protection of cultural heritage , information and documentation management, occupational health and safety, risk management, proactive methods; kültürel mirasın korunması, bilgi ve belge yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, risk yönetimi, proaktif yöntemler

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK