JAPONYA’DA İSG UYGULAMALARI

KUZUCUOĞLU, Alpaslan (2014). Japonya’da İSG Uygulamaları, I.TÜRKİYE ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI SEMPOZYUMU T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı 18-20 Kasım 2014 Antalya

I.TÜRKİYE ÇALIŞAN SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI SEMPOZYUMU ” PROGRAMI

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı
18-20 Kasım 2014 Antalya
18 Kasım 2014
8.30-9.00
Kayıt
9.00-9.30
Açılış
9.30-11.10
1. Panel
İSG Hizmetlerinde Kamunun Yeri
Oturum Başkanı: Uzm. Dr. Hasan Irmak – Sağlık Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı Penceresinden İSG Hizmetleri
Dr. Sedat Gülay-THSK Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanlığı

Sağlık Bakanlığı Açısından İSG Mevzuatı
Halil Şen-THSK Hukuk Müşavirliği

Çalışma Bakanlığı Penceresinden İSG Hizmetleri
Burhanettin Kurt- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Kamu Hastaneleri Birliğinde, çalışan hakları ve güvenliği çalışmaları
Dr. Fatma Şahin – Kamu Hastaneleri Kurumu

11.10-11.30
Kahve Arası
11.30-12.15
Konferans:Seong-KyuKang–OccupationalHealthServices in Asia
12.15-13.30
Öğle Yemeği
13.30-15.10
2. Panel
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Modelleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Naci Yıldız – Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi -Halk Sağlığı Anabilim Dalı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
Dr. Furkan Yıldız-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Toplum Sağlığı Merkezlerinde İSG Hizmetleri
Dr. Naci Özer-Mersin Ticaret Borsası Yenişehir TSM

Ortak Sağlık Güvenlik Birimlerinde İSG Hizmetleri
Dr. Kadir Atlı –İşyeri Hekimi

İşyeri Sağlık Güvenlik Birimlerinde İSG Hizmetleri
Dr. Suat Sarp– İşyeri hekimi

Japonya’da İSG Hizmetleri
Dr. Müh. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu – A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
-JICA,Yeni Yüzyıl Üniversitesi
15.10-15.30
Kahve Arası
15.30-17.10
3. Panel
İSG Hizmetlerinde Yasal ve Sosyal Boyut
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Meral Saygun – Kırıkkale Üniversitesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Güvenlik Kültürü
Prof. Dr. Nurhan İnce – İstanbul üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü

Yasal Boyut
Prof. Dr. Ömer Ekmekçi – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Sosyal Boyut ve Tarafların İşbirliği
Prof. Dr. Nuray Özgülnar – İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

İSG Hizmetlerinde Özellik Gerektiren ‘’Yüksek Riskli Gruplar’’
Prof. Dr. Ali Ceylan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Kamuda İş Sağlığı Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar
Prof. Dr. Halim İşsever- İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim dalı
17.15-18.00
Poster Bildiri Oturumu
19 Kasım 2014
9.30-11.10
4. Panel
Sağlıkta İSG Hizmetlerinde Köşe Taşları-(Acil Eylem Planları, Risk Analizleri, Eğitimler, İş Güvenliği Hizmetleri
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Öztürk -Adıyaman Üniversitesi

Sağlık Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Doç. Dr. Yakup Kara – A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

Sağlık Kurumlarında Yangın Güvenliği ve Acil Durum Yönetimi
Doç. Dr. Niyazi Bilim – A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü

Sağlık Kurumlarında Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri
Prof. Dr. Ahmet Peker- A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütümü
Dr. Yaşar Ali Sulak – İşyeri Hekimi – A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yaşam Güvenliği Kuramı
Hacı Latif İşcen İş Güvenliği Uzmanları Derneği Başkanı
11.10-11.30
Kahve Arası
11.30-12.15
Konferans: Jan Michiel- Hollanda’da İş Sağlığı Hizmetleri ve FERROSH
12.15-13.30
Öğle Yemeği
13.30-15.10
5. Panel
Meslek Hastalıklarında Türkiye’nin durumu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep Akdur-Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Meslek Hastalıklarının Önemi ve Çözümü
Doç. Dr. Ömer Hınç Yılmaz -Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi

Üniversitelerde Meslek Hastalıklarına Yaklaşım
Prof. Dr. Aytül Çakmak- Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Türkiye’de ve Dünyada Meslek Hastalıkları
Doç. Dr. Mine Esin Ocaktan-Anlara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Meslek Hastalıklarının Tanı Sürecindeki Sıkıntılar
Dr. Engin Tutkun -Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi

Meslek Hastalıkları Hastanelerinde Meslek Hastalıklarına Yönelik Yapılan Çalışmalar
Dr. Kaan Karadağ -İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi
15.00-15.30
Kahve Arası
15.30-17.10
6. Panel
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhsin Akbaba -Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

SÇS ile ilgili gelişme: Dünden bu güne uluslararası ve ulusal düzlemde Sağlık çalışanlarının Sağlığı
Prof. Dr. Alp Ergör-Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Örgütlenme: Sağlık Çalışanlarının sağlığı ile ilgili örgütlenme modelleri, insangücü, finansman, ekli yapılar
Prof. Dr. Meral Türk -Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ile ilgili sorunlar: Meslek hastalıkları ve iş kazaları
Doç. Dr. Aslı Davas -Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Hizmetleri: İçerik, entegraston, var olan yapılarda eklemlenme- nasıl ve neden?
Prof. Dr. Yücel Demiral -Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Bir Kamu Üniversitesi Örneği
Yrd. Doç. Dr. Mehtap Türkay – Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
17.15-18.30
Poster Bildiri Oturumu
20 Kasım 2014
9.30-10.50
7.Panel
İş Sağlığı Hizmetlerine Güncel Bakış
Oturum Başkanı: Dr. Salih Çalık -İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi

Türkiye’de İşyeri Hekimliği
Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN -Ondokuz Mayıs Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Kamuda İş Sağlığı Hizmetleri: Çukurova Üniversitesi Örneği
Prof. Dr. Ferdi TANIR -Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Türkiye’de İşyeri Hemşireliği Uygulamaları
Doç. Dr. M. Nihal ESİN –İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Üniversitelerde İSG Eğitimleri
Doç. Dr. Mustafa İlhan -Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı

10.50-11.10
Kahve Arası
11.10-11.55
Konferans: BrigitteFroneberg – – OccupationalHealth Services in Europe
11.55-12.15
Kapanış
12.15-13.30
Öğle yemeği

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *.

*
*
You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK