AFETLERDE KADINLARIN ROLÜ

KUZUCUOĞLU A., “Afetlerde Kadınların Rolü”, “TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA ŞİDDET” (Kadın, Çocuk ve Medya Sorunları) , Nobel Yayınları, Türkiye’de & Dünya’da Şiddet , Editörler: Korkmaz, Murat., Demiray, Emine., Sevil, Ümran., Hablemitoğlu, Şengül., Taşkıran, Yavuz- ISBN 978-605-320-130-4 https://www.nobelkitap.com/kitap_129696_dunya-da,-turkiye-de-kadin-ve-siddet.html

KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ

KUZUCUOĞLU, Alpaslan Hamdi,  KARATEPE Yılmaz, TÜMER Esin, (2015). KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ, UHBAB – Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, ISSN:2147-4168, Sayı: 14, Sf.: 313-332. Doi: 10.17368/UHBAB.20151410745 http://www.uhbabdergisi.com/dergi/62e0eUHBAB%20SAYI%2014%20TAM.pdf

MÜZE/KÜTÜPHANE ENFORMATİĞİNİN RİSK AZALTMA ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI

KUZUCUOĞLU, Alpaslan (2015) . Müze/Kütüphane Enformatiğinin Risk Azaltma Çalışmalarında Kullanılması, ULUSAL MÜZECİLİK SEMPOZYUMU “TÜRKİYE’DE MÜZECİLİK: YENİ KAVRAM VE UYGULAMALAR”,  20-22 Mayıs 2015, Deniz Müzesi Komutanlığı, İstanbul. http://www.denizmuzeleri.tsk.tr/idmk/kafkas/my_documents/my_files/samples/program.pdf

142 YILLIK BİNANIN YOK OLDUĞU 21 OCAK KÜLTÜREL MİRAS YANGIN ÖNLEME GÜNÜ İLAN EDİLSİN KAMPANYASI

https://www.change.org/p/k%C3%BClt%C3%BCr-ve-turizm-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-afad-142-y%C4%B1ll%C4%B1k-binan%C4%B1n-yok-oldu%C4%9Fu-21-ocak-k%C3%BClt%C3%BCrel-miras-yang%C4%B1n-%C3%B6nleme-g%C3%BCn%C3%BC-ilan-edilsin   Kültürel Miras bir toplumun yaşayan hafızalarıdır. O hafıza silindiği zaman geçmişle bir bağınız da kalmaz. İki şeyin kaybı geri döndürülemez 1- İnsan 2- Kültürel Miras. Kültürel Mirasımıza sahip çıkalım, gözbebeklerimize sahip çıkalım…   MUHATABI Kültür ve Turizm Bakanlığı, AFAD 142 yıllık binanın yok olduğu 21 Ocak Kültürel Miras Yangın Önleme Günü ilan edilsin

TÜRKİYE VE JAPONYA’NIN DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ALANINDAKİ İŞBİRLİĞİ’NİN 60. YILI ÇALIŞTAYI

http://www2.itu.edu.tr/tr/haber/?b5ae0ed9-a5f8-4764-b4c9-f01bc71bf4c6 İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü  “Türkiye ve Japonya’nın Deprem Mühendisliği Alanındaki İş Birliğinin 60. Yılı” anısına 1-2 Haziran tarihlerinde bir çalıştay düzenledi. Türk ve Japon bilim adamlarını buluşturan çalıştayda, Türkiye ve Japonya’nın Deprem Mühendisliği alanındaki iş birliğinin tarihsel süreci, ortak çalışmalar ve geçtiğimiz yıl iki ülkede önemli deprem hasarlarına yol

KOBE UNIVERSITY RCUSS MENA GROUP DRR ACTIVITES

KUZUCUOĞLU A., KOBE UNIVERSITY RCUSS MENA GROUP DRR ACTIVITES, International Workshop on UDRR in Latin America  & Information Sharing , Kobe Üniversitesi RCUSS, JICA, Kolombiya Acil Durum ve Önlem Fonu (FOPAE), Kolombiya, Bogota, 05-07 Mart 2012 http://www.tridrr.site/2012/10/international-workshop-on-udrr-in-latin.html  
Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK