Hakemli Dergiler

ELEKTRONİK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YEREL YÖNETİMLERDE UYGULANMASI: İSGES ÖRNEĞİ

ELEKTRONİK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YEREL YÖNETİMLERDE UYGULANMASI: İSGES ÖRNEĞİ IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM IN LOCAL GOVERNMENT: THE CASE STUDY OF ISGES KUZUCUOĞLU A., ŞENCAN, M., ATEŞ, Ş., ELEKTRONİK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YEREL YÖNETİMLERDE UYGULANMASI: İSGES ÖRNEĞİ, UHİGÇSD International Refereed Journal of Occupational Health and Safety- ULUSLARARASI HAKEMLİ İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI DERGİSİ, […]

RİSK DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMALARI: BİLGİ MERKEZLERİ ÖRNEĞİ

RISK EVALUATION PRACTICES: A CASE STUDY OF INFORMATION CENTERS UHİGÇSD International Refereed Journal of Occupational Health and Safety- ULUSLARARASI HAKEMLİ İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI DERGİSİ Öz: Amaç: Araştırma; kütüphane, müze ve arşiv yapıları gibi bilgi ve kültür merkezlerinde yapılacak risk değerlendirme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Yöntem: Çalışmadaki yöntem; çeşitli risk analiz yöntemleri uluslararası analiz […]

KÜTÜPHANELERDE ÜREYEN KÜFLERİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ: İSAM ÖRNEĞİ

Süheyla YAZICIOĞLU, Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU, Ayşenur CURABEYOĞLU, Oğuz ÖZYARAL Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık Ve Tıp Bilimleri Dergisi, Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 17 Yıl:2015 Doi: 10.17363/SSTB.20151714057 Müzelerde ve kütüphanelerde objelerin bozulmasına etki eden önemli faktörlerden biri de iç konfor ortamındaki nemli havanın sıcak ve hareketsiz olması nedeniyle mikrobiyolojik aktivitenin artması ve buna bağlı […]

KÜTÜPHANELERDE EL YAZMASI ESERLERE YÖNELİK BİR BELGELEME ÖNERİSİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ NADİR ESERLER KİTAPLIĞI ÖRNEĞİ

A13.KUZUCUOĞLU A., KİRAZ N., ÜNSALAN O., TAŞDEMİR İ., KÜTÜPHANELERDE EL YAZMASI ESERLERE YÖNELİK BİR BELGELEME ÖNERİSİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ NADİR ESERLER KİTAPLIĞI ÖRNEĞİ, Bilgi Dünyası, 16(1) 1-19, ISSN: 2148-354X DOI:10.15612/BD.2015.454 http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/454/pdf_156

KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ

KUZUCUOĞLU, Alpaslan Hamdi,  KARATEPE Yılmaz, TÜMER Esin, (2015). KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ, UHBAB – Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, ISSN:2147-4168, Sayı: 14, Sf.: 313-332. Doi: 10.17368/UHBAB.20151410745 http://www.uhbabdergisi.com/dergi/62e0eUHBAB%20SAYI%2014%20TAM.pdf