MÜZE/KÜTÜPHANE ENFORMATİĞİNİN RİSK AZALTMA ÇALIŞMALARINDA KULLANILMASI

KUZUCUOĞLU, Alpaslan (2015) . Müze/Kütüphane Enformatiğinin Risk Azaltma Çalışmalarında Kullanılması, ULUSAL MÜZECİLİK SEMPOZYUMU “TÜRKİYE’DE MÜZECİLİK: YENİ KAVRAM VE UYGULAMALAR”,  20-22 Mayıs 2015, Deniz Müzesi Komutanlığı, İstanbul. http://www.denizmuzeleri.tsk.tr/idmk/kafkas/my_documents/my_files/samples/program.pdf

142 YILLIK BİNANIN YOK OLDUĞU 21 OCAK KÜLTÜREL MİRAS YANGIN ÖNLEME GÜNÜ İLAN EDİLSİN KAMPANYASI

https://www.change.org/p/k%C3%BClt%C3%BCr-ve-turizm-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-afad-142-y%C4%B1ll%C4%B1k-binan%C4%B1n-yok-oldu%C4%9Fu-21-ocak-k%C3%BClt%C3%BCrel-miras-yang%C4%B1n-%C3%B6nleme-g%C3%BCn%C3%BC-ilan-edilsin   Kültürel Miras bir toplumun yaşayan hafızalarıdır. O hafıza silindiği zaman geçmişle bir bağınız da kalmaz. İki şeyin kaybı geri döndürülemez 1- İnsan 2-