Müzede Risk Analizi Atölye Çalışması: Panorama 1453 Müzesi

Risk Management Workshop in the Museum: Panorama 1453 Museum

Müzede Risk Analizi Atölye Çalışması: Bezmialem Valide Sultan Müzesi

Risk Assessment in Exhibition Spaces Workshop: Bezmialem Valide Sultan Museum

Bilgi Merkezi Profesyonelleri Acil Afet Bilgi Müdahale Ekipleri Projesi Kocaeli Müzesi Risk Analizi Atölyesi

Information Center Professionals Emergency Disaster Information Responders Project Kocaeli Museum Risk Assessment Workshop

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Kütüphanesi Risk Analizi Atölye Çalışması

Istanbul Medeniyet University Library Risk Assessment Workshop

Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK