Profe. Dr. Alpaslan Kuzucuoglu’nunBEYLERBEYİ SARAYINDA RİSK ANALİZLERİ VE KORUYUCU TEDBİR ÖNERİLERİ başlıklı doktora tezi Milli Saray Başkanlığına bağlı Beylerbeyi Sarayındaki koleksiyonlara yönelik tüm risklerin incelenmesi ve bu risklere getirilen koruyucu tedbir önerilerinden oluşmuştur

Tezin diğer tezlere nazaran ön plana çıkaran yaygın etkisi aşağıdaki gibidir:

• MÜZE SARAYLARDA ÖNLEYİCİ KORUMA alanında yapılan 2 doktora tezinden biridir. Diğer tez Sayın Dr.Jale Beşkonaklı’ya ait Dolmabahçe Sarayı’nda endirekt koruma yöntemleri başlıklı tezdir.

• Müze Saraylarda önleyici koruma konusunda Sosyal Bilimler alanında yapılan ilk ve tek doktora tezidir.

Önleyici korumakonusundaSosyal Bilimler alanında yapılan ilk doktora tezidir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri de risk analizlerine dahil edilerek BSCBS (Beylerbeyi Sarayı Coğrafi Bilgi Sistemi) geliştirilmiştir. Tez, Önleyici koruma alanında CBS’nin de dahil edildiği ilk doktora tezidir.

Tezde Türkiye’de ilk kez Norveç Hava Araştırmaları Enstitüsü (NILU) hava kirleticilerine ilişkin dozmetreler kullanılmış, analiz için sonuçlar Norveç’e gönderilmiştir.

İç ortam, dış ortam ve afet risklerinin ele alındığı ilk doktora tezidir.

Tez, bir çok makale ve tez çalışmasında referans olarak gösterilmiştir.

Beylerbeyi Palace interior measurements by Prof.Dr.Alpaslan Kuzucuoglu-

Prof.Dr.Alpaslan Kuzucuoglu Beylerbeyi Sarayı’ndaki iç ortam ölçümleri

Profe. Dr. Alpaslan Kuzucuoglu’s doctoral thesis titled RISK ANALYSIS AND PROTECTIVE MEASURE RECOMMENDATIONS IN BEYLERBEYİ PALACE consists of examining all risks for the collections in Beylerbeyi Palace, which is affiliated to the Presidency of the National Palace, and suggestions for protective measures brought against these risks.

The common effect of the thesis, which makes it stand out compared to other theses, is as follows:

• It is one of the 2 doctoral dissertations in the field of PREVENTIVE PROTECTION IN PALACES. The other thesis is the titledIndirect Conservation Methods in Dolmabahçe Palaceby Dr.Jale Beşkonaklı.

• It is the first and only doctoral thesis in the field of Social Sciences in the field of preventive protection in Museum Palaces.

• It is the first doctoral thesis in the field of Social Sciences in the field of preventive protection.

BPGIS (Beylerbeyi Palace Geographic Information System) was developed by including Geographical Information Systems in risk analysis. The thesis is the first doctoral thesis in the field of Preventive protection to include GIS.

• Norwegian Air Research Institute (NILU) dosmeters for air pollutants were used for the first time in Turkiye and the results were sent to Norway for analysis.

• It is the first doctoral thesis that deals with indoor, outdoor and disaster risks.

• The thesis has been cited as a reference in many articles and thesis studies.

Beylerbeyi Palace interior measurements by Prof.Dr.Alpaslan Kuzucuoglu

Prof.Dr.Alpaslan Kuzucuoglu Beylerbeyi Sarayı’ndaki iç ortam ölçümleri

RISK ANALYSIS AND PROPOSALS FOR PROTECTIVE MEASURES IN BEYLERBEYI PALACE

2nd edition in 2020

İstanbul Aydın University Beylerbeyi Palace Seminar

İstanbul National Palace Directorate Beylerbeyi Palace Seminar

Preventive / Passive Protection for Museum Palaces

Art-Sanat Journal

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/638051

DETERMINATION OF OPTIMUM EXHIBITIONCONDITIONS OF CULTURAL HERITAGE AGAINSTSEISMIC RISKSTHE CASE STUDY OF ISTANBUL BEYLERBEYİ PALACE

Speech by Prof.Dr.Alpaslan Kuzucuoglu about NATIONAL PALACES at Dolmabahçe Palace

Prof.Dr.Alpaslan Kuzucuoglu Dolmabahçe Sarayı’ndaki Dolmabahçe Konuşmaları programında

Indoor measurements in the basement of Beylerbeyi Palace by Prof.Dr.Alpaslan Kuzucuoglu

Prof.Dr.Alpaslan Kuzucuoglu Beylerbeyi Sarayı’ndaki iç ortam ölçümleri

Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK