Prof. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, periyodik seminerlerine aşağıdaki konularda davetli konuşmacı olarak devam etmektedir:

 • Kültürel Miras
 • Afet Yönetimi
 • Acil Durum Planlaması ve Tatbikatları
 • Protección preventiva
 • Risk Değerlendirme
 • Palacios Nacionales
 • Adli Bilimler: Revisión de documentos forenses

Prde. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu continues his periodic seminars as an invited speaker on the following topics:

 • Cultural heritage
 • Disaster Management
 • Emergency Planning and Drills
 • Preventive Protection Workshops
 • Risk Assessment Workshops
 • National Palaces Workshops
 • Forensic Sciences: Document Analysis

Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK