Prof. Dr. Alpaslan Kuzucuoglu, EXÁMENES DE DOCUMENTOS FORENSES (ESCRITURA A MANO – İMZA VE SAHTECİLİK) alanında İstanbul Bilirkişi Bölge Kurulu Bilirkişi listesinde yer almakta olup, Grafoloji ve Sahte Belge İnceleme Uzmanı olarak görev yapmaktadır.

Türkiye’deki Bilgi ve Belge Yönetimi bölümlerinde ilk ve tek ders olan Belge İncelemeleri ve Grafoloji dersini 2018 yılından beri vermektedir.

Adli Belge İncelemesi ile ilgili olarak uluslararası bilimsel kongrelerde bildiriler sunmaktadır

Prof. Dr. Alpaslan Kuzucuoglu está en la Lista de Expertos de la Junta Regional de Expertos de Estambul en el campo de EXÁMENES DE DOCUMENTOS FORENSES ( ESCRITURA HND- FIRMA Y FALSIFICACIÓN) y trabaja como examinador de documentos grafológicos y forenses.

el ha estado enseñando “Análisis de Documentos y Grafología”, el primer y único curso en departamentos de gestión de información y registros en Turquía, desde 2018.

Presenta trabajos en congresos científicos internacionales sobre Análisis Forense de Documentos.

Adli Belge İncelemelerinde Bilinen ve Sorgulanan El Yazılarının Analizinde Uzmanın Rolü

The Role of the Expert in the Analysis of Known and Questioned Hand Writings in Forensic Document Reviews

Adli Bilimler Ansiklopedisi – Piel 5 – Adli Sanat yazarı

Enciclopedia de Ciencias Forenses – Volumen 5 – escritor de arte forense

ADLİ BELGE İNCELEMELERİNDE OLAY, OLAY YERİ VE OLAY YERİ İNCELEME ÜÇGENİ

EVENTO, ESCENA DEL DELITO Y TRIÁNGULO DE EXAMEN DE LA ESCENA DEL DELITO EN LAS INVESTIGACIONES DOCUMENTALES FORENSES

Kültürel miras envanter çalışmaları için mobil Raman spektroskopisi ve bilgi teknolojilerinin bir pilot uygulaması

Una aplicación piloto de espectroscopia Raman móvil y tecnologías de la información para estudios de inventario del patrimonio cultural

A Documentation Proposal for Manuscripts in Libraries- A Case Study: İstanbul University Faculty of Letters Rare Books Library

Kütüphanelerdeki Yazma Eserler İçin Bir Belgeleme Önerisi-Bir Örnek Olay: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Nadir Eserler Kütüphanesi

Adli Bilim Sohbetleri: Adli Bilim Uzmanı Dr. Şahin İplikçi

Charlas de Ciencias Forenses: Especialista en Ciencias Forenses Dr.. sahin iplikci

Adli Bilim Sohbetleri: Adli Bilim Uzmanı Ahmet Bektas

Charlas de Ciencias Forenses: Especialista en Ciencias Forenses Ahmet Bektaş

Teknik Laboratuvar Ziyareti: Adli Delil Laboratuvarı

Technical Laboratory Visit: Laboratorio de Pruebas Forenses

Galata Üniversitesi- Adli Delil Laboratuvarı Adli Belge İnceleme Uygulama Eğitimi

Eğitmenler:

Prof.Dr.Alpaslan Kuzucuoğlu

Ahmet Bektas (Adli Tıp Uzmanı)


Universidad de Gálata- Laboratorio de pruebas forenses Formación en prácticas de examen de documentos forenses

Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK