“İstanbul Beylerbeyi Sarayı’nda Risk Analizi ve Önlemler” başlıklı doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin 3504 numaralı projesi tarafından desteklenmiştir.

The doctoral dissertation titledRisk Analysis and Precautionary Measures in Istanbul Beylerbeyi Palacewas supported by the project number 3504 of Istanbul University Scientific Research Projects Unit.

Unión Europea 7. Çerçeve Programlarından biri olan MEMORI Projesi’ne (Medición, Effect Assessment and Mitigation of Polutant Impacton Movable Cultural Assets. InnovativeResearch for Market Transfer) 2010-2013 yılları arasında “Asesor de usuarios finales” olarak katkıda bulunmuştur.

He contributed to the MEMORI Project (Medición, Effect Assessment and Mitigation of Polutant Impacton Movable Cultural Assets. InnovativeResearch for Market Transfer), one of the 7th Framework Programs of the European Union, between 2010 and 2013 as theEnd User Consultant”.

Türkiye Belediyeler Birliği İş Sağlığı ve Güvenliği Projesi Akademik Danışmanı (2018-2020).

Academic Consultant to Union of Municipalities of Turkey Project on Occupational Health and Safety (2018-2020).

TÜBİTAK 2209-AÜniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında Melike CAN’ın yürütücü olduğu BİLGİ MERKEZLERİ PROFESYONELLERİ ACİL/ AFET BİLGİ MÜDAHALE PROJESİ’nin Akademik Danışmanlığını üstlenmiştir.

he worked as an Academic Advisor in the INFORMATION CENTERS PROFESSIONALS EMERGENCY/ DISASTER INFORMATION INTERVENTION PROJECT, led by Melike Can, within the scope of TÜBİTAK (THE SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH COUNCIL OF TURKEY) 2209-AUniversity Students Research Projects.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ-TÜRK KIZILAY DERNEĞİ (KOCAELİ ŞUBESİ) işbirliği ile KOCAELİ MÜZESİ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK AFET OKUYAZARLIK SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ’nde proje koordinatörü olarak çalıştı (2021-2022).

He worked as a project coordinator in the DISASTER LITERACY SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECT FOR KOCAELİ MUSEUM EMPLOYEES, in cooperation with İSTANBUL MEDENİYET UNIVERSITY-TURKISH KIZILAY ASSOCIATION (KOCAELİ BRANCH) (2021-2022).

KUMAD Kültür Varlıklarını Koruma ve Araştırma Derneği Önleyici Koruma Projesi Düzenleme Kurulu Üyesi: Çalıştay+Kitap+Uygulama Çalıştayları

KUMAD Cultural Heritage Conservation and Research Association Preventive Conservation Project Organizing Committee member: Workshop+Book+Application Workshops

Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK