KÜTÜPHANE GÜVENLİK YAKLAŞIMLARI

Doç.Dr. Alpaslan H. KUZUCUOĞLU İMU Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü KÜTÜPHANE GÜVENLİK YAKLAŞIMLARI, ANKOS-LİNK Kongresi 17-20 Nisan 2018, Antalya, Poster Sunumu http://www.ankoslink.org.tr/2018/tr/news/poster-sunumu_40 Giriş Poster çalışması kütüphanecilerin karşılaşabilecekleri fiziksel risk etmenlerinden güvenlik sistemlerinin bir politika olarak karar vericisinden en alt kademedeki çalışanlara kadar farkındalığının artırılmasını amaçlamaktadır. İnsanların yoğun olarak kullandıkları ve bulundukları mekanlar olan kütüphane gibi bilgi […] Read More

ADLİ BELGE İNCELEMELERİNDE OLAY, OLAY YERİ VE OLAY YERİ İNCELEMESİ ÜÇGENİ

Şahin İplikçi 1, Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu 2   1Üsküdar Üniversitesi , Adli Bilimler Enstitüsü 2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 15.ADLİ BİLİMLER KONGRESİ 12-15 Nisan 2018- ANTALYA www.adlibilimler2018.com https://adlibilimler2018.meetinghand.com/projectData/661/webData/15-ADL%C4%B0-B%C4%B0L%C4%B0MLER-KONGRES%C4%B0-2018-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-K%C4%B0TABI.pdf Read More

BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGISAL YÖNELİMİ

Umut SOLMAZ1 , Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU2 1İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İstanbul / Türkiye 2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul / Türkiye 1. ULUSLARARASI ISTATISTIK MATEMATIK VE ANALITIK YÖNTEMLER KONGRESİ 1 S T INTERNATIONAL CONGRESS ON STATISTICS, MATHEMATICS AND ANALYTICAL METHODS www.matematikveistatistikkongresi.org 02-03 MART 2018 HAMPTON BY HILTON • KAYASEHIR, ISTANBUL http://www.matematikveistatistikkongresi.org/source/kitap1.pdf Read More

BEYLERBEYİ SARAYI VE ÖNLEYİCİ KORUMA

Araştırmacı Yazar Fahri Sarrafoğlu ile İstanbul’un Sırları Programında Beylerbeyi Sarayı’nın Sırlarını konuştuk   Erkam Radyo Beylerbeyi Sarayı’nın tarihteki önemi ve bugünkü kullanımı Korumaya yönelik tedbirler Sultan II.Abdulhamid Han’ın sarayı tahsis nedenleri #ErkamRadyo #İstanbulunsırları #BeylerbeyiSarayı #BeylerbeyiPalace http://erkamradyo.com/istanbulun-sirlari.html     Read More

ELEKTRONİK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YEREL YÖNETİMLERDE UYGULANMASI: İSGES ÖRNEĞİ

ELEKTRONİK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YEREL YÖNETİMLERDE UYGULANMASI: İSGES ÖRNEĞİ IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM IN LOCAL GOVERNMENT: THE CASE STUDY OF ISGES KUZUCUOĞLU A., ŞENCAN, M., ATEŞ, Ş., ELEKTRONİK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YEREL YÖNETİMLERDE UYGULANMASI: İSGES ÖRNEĞİ, UHİGÇSD International Refereed Journal of Occupational Health and Safety- ULUSLARARASI HAKEMLİ İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI DERGİSİ, […] Read More