TARİHİ SİT ALANLARINDA CBS YARDIMIYLA YANGIN RİSK HARİTALARININ OLUŞTURULMASI

Kuzucuoglu, Alpaslan Hamdi and Özdemir, Burcu Tarihi Sit Alanlarında CBS Yardımıyla Yangın Risk Haritalarının Oluşturulması., 2014 . In Uluslararası İstanbul Tarihi Yarımada Sempozyumu (International Istanbul Historical Peninsula Symposium) 2013, Yıldız Teknik Üniversitesi İstanbul Tarihi Yarımada Uygulama ve Araştırma Merkezi, 01-05 Ekim 2013.   Abstract Analyzing the impacts of disasters and secondary effects in the history […] Read More

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASINA YÖNELİK HAVA KİRLİLİĞİ ANALİZİ: VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK İNŞAAT VE SANAT ESERLERİ MÜZESİ DEPOLAMA ALANLARI ÖRNEĞİ

Kuzucuoglu, Alpaslan Hamdi and Polat, Mahir Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Hava Kirliliği Analizi: Vakıflar Genel Müdürlüğü Türk İnşaat ve Sanat Eserleri Müzesi Depolama Alanları Örneği. Uluslararası Hakemli Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 2014, vol. 01, n. 01.   Abstract Museum collections and library-archive materials are sensitive to environmental risk factors such as air pollutants, relative […] Read More

ARŞİV VE KÜTÜPHANELERDEKİ RİSKLERE YÖNELİK PASİF KORUMANIN ÖNEMİ

Kuzucuoglu, Alpaslan Hamdi Arşiv ve Kütüphanelerdeki Risklere Yönelik Pasif Korumanın Önemi. Türk Kütüphaneciliği, 2014, vol. 28, n. 3, pp. 338-351. Abstract The cultural heritage is under threat in the world and in our country due to the potential hazards and other dangers. These factors are caused by human, technological or natural-induced reasons. Some historical buildings which are […] Read More

RISK ANALYSIS FOR THE FACULTY OF THEOLOGY LIBRARIES IN TERMS OF PROTECTION DUE TO RISK AND ARCHIVE DIMENSION

Kuzucuoglu, Alpaslan Hamdi Risk Analysis for the Faculty of Theology Libraries in Terms of Protection Due to Risk and Archive Dimension. International Journal of Humanities and Social Science , 2014, vol. 4, n. 8 (1), pp. 215-224.   Abstract Libraries are important institutions which contribute to the development of science, art, technology by their library materials. […] Read More

ARŞİV BİNALARINDA RİSKLERE YÖNELİK KORUMA ÇALIŞMALARI: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ARŞİVLERİ ÖRNEĞİ

KUZUCUOGLU, Alpaslan Hamdi Arşiv Binalarında Risklere Yönelik Koruma Çalışmaları: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arşivleri Örneği. Arşiv Dünyası, 2014, n. 16-17, pp. 6-15. Abstract Archives are institutions which embodies the historical development of society building ideas, ideals, events, official records / evidence. These resources are being used today and being a basement for the benefit of future […] Read More

KÜTÜPHANELERDE YAPISAL OLMAYAN MALZEME KAYNAKLI RİSKLER

KUZUCUOGLU, Alpaslan Hamdi Kütüphanelerde Yapısal Olmayan Malzeme Kaynaklı Riskler. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Bilgi ve Belge Araştırmaları Dergisi, 2014, vol. 1, n. 2, pp. 21-38. http://www.journals.istanbul.edu.tr/iubilbel/article/view/5000072005 Öz Kütüphanelerde bulunan nadir kitaplar, el yazması eserler ve diğer kütüphane malzemesi yapısı itibariyle hasar görebilir nitelikte olduğundan, afetler karşısında ciddi hasar almakta ya da tamamen […] Read More

KÜTÜPHANE VE ARŞİV BİNALARINDA SAĞLIK-GÜVENLİK RİSKLERİ VE ÖNLEMLER

KUZUCUOGLU, Alpaslan Hamdi and CEYLAN, Hüseyin Health-Safety Risks and Precautions At Library And Archive Buildings. The Journal of Academic Social Science Studies, 2014, n. 29, pp. 313-338. Doi Number: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2552 Bu eserin tam metnini indirmek için tıklayın   Abstract Library and archive buildings are crucial both because they are public facilities used by protect many collections regarded […] Read More