PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE IN TURKEY AND JAPAN

JICA Türkiye Ofisi’nin, 5 Aralık 2011’de gerçekleştirilen “Türkiye ve Japonya’da Kültürel Mirasın Korunması Paneli” ile ilgili yayınlamış olduğu haber http://www.jica.go.jp/turkey/english/office/topics/news111205.html 1. The panel titled “Preservation of Cultural Heritage in Turkey and Japan” was held by JICA Alumni in cooperation with Istanbul University and Istanbul Metropolitan Municipality on December 05, 2011 in Istanbul at Ataturk Library. […] Read More

TURKEY PREPARES FOR THE INEVITABLE BIG EARTHQUAKE

İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği, Afet Yönetimi Enstitüsü, JICA Türkiye Ofisi ve JICA Derneği  “Türkiye ve Japonya’nın Deprem Mühendisliği Alanındaki İş Birliğinin 60. Yılı” anısına bir çalıştay düzenledi. Türk ve Japon bilim adamlarını buluşturan çalıştay kapsamında ülkemize gelen The Asahi Shimbun Gazetesi Bilim haberleri yazarı Sayın SHIGEKO SEGAWA’nın İstanbuldaki afet riski ile ilgili yazısı: http://ajw.asahi.com/article/globe/feature/earthquake/AJ201207220051 […] Read More

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİNDE PATENT KORUMASININ ÖNEMİ

Kuzucuoglu, Alpaslan Hamdi Bilgi Ve Belge Yönetiminde Patent Korumasının Önemi, Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, 2015, Sayı 3 Cilt 2, s. 123-135 Doi: 10.17373/UHEYAD.201539649 ÖZ İnsanoğlunun tarihsel süreçte sürekli yeni buluşlarla günümüze bir bilgi birikimi aktarmıştır. Bu bilginin hem bilgi sahibinin haklarının korunması hem de geleceğe aktarılması misyonu için tesciline yönelik dokümante çalışmaları önemlidir. […] Read More