Kitapları

BİLGİ MERKEZLERİNDE DEZAVANTAJLI GRUPLARDAN ENGELLİLERE YÖNELİK ACİL DURUM PLANLAMASI

“Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar” Editörler:Prof. Dr. Özgür Külcü,Dr. Tolga Çakmak ve Dr. Sahika Eroglu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yayıncı: HiperYayın Kitap Bölümü: Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU “BİLGİ MERKEZLERİNDE DEZAVANTAJLI GRUPLARDAN ENGELLİLERE YÖNELİK ACİL DURUM PLANLAMASI”  https://kabm.bbykitap.org/#!/bolumler-ve-yazarlar

BÜTÜNLEŞİK MÜZE YÖNETİMİ: BEYLERBEYİ SARAYINDA RİSK ANALİZLERİ VE KORUYUCU TEDBİR ÖNERİLERİ

Bilgi ve kültür merkezleri olan müzeler, kütüphaneler ve arşivler geçmişten geleceğe taşınan toplumsal bellek kurumlarıdır. Elinizdeki eserin konusu olan, müze saray niteliğindeki Beylerbeyi Sarayı da gerek yapısal özelliği, gerekse koleksiyonları itibariyle paha biçilmez hazineleri bünyesinde barındırır. Tüm kültürel miras eserleri gibi bu eşsiz müze sarayın da gelecek nesillere sağlıkla ve güvenle ulaştırılması gerekmektedir. Kültürel miras […]

İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ: TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALAR

 “İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Avrupa Birliği Direktifleri” ”, “21. YÜZYILDA TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ”  , Nobel Yayınları, Editörler: Murat ERCAN, Ali AYATA KUZUCUOĞLU A., İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ: TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALAR Bölümü Yazarı (Sf.315-323) ISBN 978-605-320-306-3 https://www.nobelkitap.com/kitap_140666_21-yuzyilda-turkiye-ab-iliskileri-algilar,-sorunlar-ve-politik-yaklasimlar.html

STRES PERFORMANS VERİMLİLİK

© Çatı Kitapları / Stres – Performans – Verimlilik Murat Korkmaz Hatice Nur Germir Ercan Şahbudak Erdal Şen Ayça Gürkan Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu Eylül 2015, İstanbul   TC Kültür Bakanlığı Sertifika No: 11803 Dizgi – İç Düzen: Efendi Ajans Kapak: Efendi Ajansı Baskı – Cilt: Sage Yayıncılık Matbaası Kazım Karabekir Cad. Kültür Çarşısı No: 7/101-102 […]

AFETLERDE KADINLARIN ROLÜ

KUZUCUOĞLU A., “Afetlerde Kadınların Rolü”, “TÜRKİYE’DE ve DÜNYADA ŞİDDET” (Kadın, Çocuk ve Medya Sorunları) , Nobel Yayınları, Türkiye’de & Dünya’da Şiddet , Editörler: Korkmaz, Murat., Demiray, Emine., Sevil, Ümran., Hablemitoğlu, Şengül., Taşkıran, Yavuz- ISBN 978-605-320-130-4 https://www.nobelkitap.com/kitap_129696_dunya-da,-turkiye-de-kadin-ve-siddet.html

İSTANBUL BEYLERBEYİ SARAYINDA RİSK ANALİZLERİ VE KORUYUCU TEDBİR ÖNERİLERİ

KUZUCUOĞLU, ALPASLAN HAMDİ (2011). İSTANBUL BEYLERBEYİ  SARAYINDA RİSK ANALİZLERİ  VE KORUYUCU TEDBİR ÖNERİLERİ, İstanbul Üniversitesi Yayınlanmamış Doktora Tezi. Uzak ve yakın geçmiş dönemleri yansıtan, tarihi belge niteliği, zaman kriteri ve estetik değeri taşıyan objeler geçmişten günümüze ve geleceğe ışık tutmaktadır. Bu nedenle mutlaka korunması gereken kültür varlıklarıdır. Bunca kısıtlı olanaklarla ve ciddi özverilerle çıkarılan arkeolojik […]