ARŞİVLERDE ÖNLEYİCİ KORUMA YAKLAŞIMLARI

ARŞİVLERİMİZİN GELİŞİMİ, VİZYONU VE TARİH ARAŞTIRMALARINA KATKISI Sempozyumu 15.15- 16.15 Arşivlerde Muhafaza, Bakım ve Koruma Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sacit ARSLANTEKİN Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Arşivlerde Önleyici Koruma Yaklaşımları Muhammet Hüseyin KARABUL/Devlet Arşivleri Başkanlığı Arşiv ve Kütüphanelerde Risk Faktörleri Dr. Ömer KANTOĞLU/ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Radyasyon Teknolojisi ile Kültürel Varlıkların Korunması https://www.ttk.gov.tr/haberler/ankarada-arsivlerimizin-gelisimi-vizyonu-ve-tarih-arastirmalarina- https://www.ttk.gov.tr/wp-content/uploads/2019/04/arsiv-semp-program-2019-1.pdf Read More

ÖNLEYİCİ KORUMADA İNSAN KAYNAKLI RİSK FAKTÖRLERİ

Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği, AKMED ve STGM STÖ-Akademi işbirliği ile “Önleyici Koruma Çalıştayı ve Uygulama Atölyesi” Koç Üniversitesi Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) / Antalya’da 23-25 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenmiştir. Doç. Dr. Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu, “Önleyici Korumada İnsan Kaynaklı Risk Faktörleri” başlıklı sunumuyla çalıştaya katılmıştır. Read More