BÜTÜNLEŞİK MÜZE YÖNETİMİ: BEYLERBEYİ SARAYINDA RİSK ANALİZLERİ VE KORUYUCU TEDBİR ÖNERİLERİ

Bilgi ve kültür merkezleri olan müzeler, kütüphaneler ve arşivler geçmişten geleceğe taşınan toplumsal bellek kurumlarıdır. Elinizdeki eserin konusu olan, müze saray niteliğindeki Beylerbeyi Sarayı da gerek yapısal özelliği, gerekse koleksiyonları itibariyle paha biçilmez hazineleri bünyesinde barındırır. Tüm kültürel miras eserleri gibi bu eşsiz müze sarayın da gelecek nesillere sağlıkla ve güvenle ulaştırılması gerekmektedir. Kültürel miras […] Read More

SÜRDÜRÜLEBİLİR ACİL DURUM PLANLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezinde “Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği” ana başlığı altında 36 alt konu ile belirlenen 8.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı  8-11 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Dünyanın birçok ülkesinden alanlarında öncü akademisyenler, uzmanlar, konu ile ilgili uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, meslek odaları ve benzeri sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin […] Read More