ADLİ BELGE İNCELEMELERİNDE OLAY, OLAY YERİ VE OLAY YERİ İNCELEMESİ ÜÇGENİ

Şahin İplikçi 1, Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu 2   1Üsküdar Üniversitesi , Adli Bilimler Enstitüsü 2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 15.ADLİ BİLİMLER KONGRESİ 12-15 Nisan 2018- ANTALYA www.adlibilimler2018.com https://adlibilimler2018.meetinghand.com/projectData/661/webData/15-ADL%C4%B0-B%C4%B0L%C4%B0MLER-KONGRES%C4%B0-2018-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-K%C4%B0TABI.pdf