BİNA DEPREM ANALİZİ

Bina deprem analizi, bir binanın deprem sırasında ne kadar güvenli olduğunu belirlemek için yapılan bir analizdir. Bu analizler, binanın tasarımı, inşası, malzeme kalitesi ve yerleşimi gibi faktörleri dikkate alarak yapılır.

Bina deprem analizleri, yapısal mühendislik alanında uzman olan mühendisler tarafından yapılır. Bu analizler, üç ana şekilde yapılabilir: analitik, deneysel ve sayısal.

Analitik yöntem, matematiksel modeller kullanarak yapısal davranışı analiz etmeyi içerir. Bu yöntemde, binanın geometrisi, malzeme özellikleri ve yükler gibi faktörler matematiksel denklemlerle ifade edilir ve bu denklemler çözülerek binanın davranışı belirlenir.

Deneysel yöntem, gerçek dünya testleri yaparak binanın davranışını analiz etmeyi içerir. Bu testler, binanın yapısal özelliklerini ölçmek ve deprem sırasında nasıl davrandığını gözlemlemek için yapılır.

Sayısal yöntem, bilgisayar programları kullanarak bina davranışını modellemeyi içerir. Bu yöntemde, binanın geometrisi, malzeme özellikleri ve yükleri bilgisayar programlarına girilir ve programlar, binanın davranışını simüle eder.

Bina deprem analizleri, binanın depreme dayanıklılığını artırmak için gerekli önlemleri belirlemek için önemlidir. Analiz sonuçlarına göre, binanın tasarımında değişiklikler yapılabilir veya binanın güçlendirilmesi gereken bölgeleri belirlemek için ek analizler yapılabilir.

BİNA SAĞLAMLIK TESTİ

Bina sağlamlık testi, bir binanın güvenliğini belirlemek için yapılan bir testtir. Bu test, binanın tasarımı, inşası, malzeme kalitesi ve yerleşimi gibi faktörleri dikkate alarak yapılır. Bina sağlamlık testi aşamaları şöyle sıralanabilir:

  1. Gözlem: Bina sağlamlık testi, ilk olarak binanın gözlemlenmesiyle başlar. Bina dışından yapılan gözlemde, binanın genel durumu, çatı, duvarlar, dış cephe kaplamaları ve pencere- kapılar gibi yapısal özellikleri incelenir. İç mekanlarda ise, duvar ve tavanlardaki çatlaklar, zemindeki eğrilikler, çökmeler ve su sızıntıları gibi olası hasar belirtileri incelenir.

  2. Ölçümler: Bina sağlamlık testi için, binanın yapısal özelliklerini ölçmek gerekir. Bu ölçümler, binanın zemin yapısı, temelleri, duvar kalınlıkları, çatı yapısı ve diğer yapısal özelliklerini ölçmek için yapılır. Bu ölçümler, özel ekipmanlar kullanılarak yapılabilir.

  3. Analiz: Ölçüm sonuçları ve gözlemler, analiz edilerek binanın güvenliği hakkında bir değerlendirme yapılır. Bu aşamada, bina sağlamlık testi için kullanılan standartlar ve yönergeler göz önünde bulundurulur.

  4. Raporlama: Bina sağlamlık testi sonuçları raporlanır. Bu raporda, binanın durumu hakkında bir değerlendirme yapılır ve olası hasarlar, güçlendirme ihtiyaçları ve yapılması gereken diğer işlemler belirtilir.

  5. Öneriler: Bina sağlamlık testi sonucuna göre, binanın güvenliğini artırmak için öneriler sunulur. Bu öneriler, binanın tasarımında değişiklikler yapılması, güçlendirme çalışmaları yapılması veya binanın tamamen yıkılıp yeniden inşa edilmesi gibi farklı seçenekleri içerebilir.

Prof.Dr.Alpaslan Kuzucuoğlu “İnşaat Mühendislerinin, Hasarlı Binaların Deprem Sonrası Güvenlik Değerlendirmesi Eğitimi” Projesinde İBB eğitim koordinatörü olarak görev almıştır.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü- Deprem Mühendisliği Bölümünün proje ortağı olduğu, Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı kapsamında Yunanistan ve İtalya’nın hazırladığı TRIPOD Projesinde deprem sonrası hasar tespit çalışmalarının etkili, verimli, başarılı olması, tehlikeli bölgelerin ve geçici konaklama ihtiyacının belirlenmesi, acil durum yönetim birimlerine güvenilir ve hızlı bilgi sağlanması  hedeflenmiştir

Prof.Dr.Alpaslan Kuzucuoğlu “İstanbul Genelinde Programlanan Bölgelerde Kalan Riskli Binaların Mühendislik Ön İnceleme ve Değerlendirme Çalışmaları ile Bunların Deprem Risk Performanslarının Belirlenmesi Projesi”nde yer almıştır.

Proje ile Bayrampaşa İlçesinde yaklaşık 23.848 adet bina; Güngören İlçesinde yaklaşık 12.206 adet bina ve Bahçelievler İlçesinde yaklaşık 25.168 adet bina,  olmak üzere toplam 3 ilçede  61.222 adet binanın ön mühendislik deprem risk analiz çalışmaları yapılmıştır. 

Her bina için bir performans skoru hesaplanmakta ve bu skorlar binaların bulundukları konumda beklenen deprem şiddetine ve binaların depremde beklenen performanslarına bağlı olarak risk önceliklerini belirlemekte kullanılmaktadır. 

Projede elde edilen verilere dayanan istatistiksel değerlendirme yöntemine göre, binalar risk derecelerine göre sınıflandırıldı.

 

İletişim: alpkuzucuoglu@gmail.com

Follow by Email
Facebook
Twitter
YouTube
Pinterest
LinkedIn
Instagram
Telegram
VK