Genel

ADLİ BELGE İNCELEMELERİNDE OLAY, OLAY YERİ VE OLAY YERİ İNCELEMESİ ÜÇGENİ

Şahin İplikçi 1, Alpaslan Hamdi Kuzucuoğlu 2   1Üsküdar Üniversitesi , Adli Bilimler Enstitüsü 2İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü 15.ADLİ BİLİMLER KONGRESİ 12-15 Nisan 2018- ANTALYA www.adlibilimler2018.com https://adlibilimler2018.meetinghand.com/projectData/661/webData/15-ADL%C4%B0-B%C4%B0L%C4%B0MLER-KONGRES%C4%B0-2018-B%C4%B0LD%C4%B0R%C4%B0-K%C4%B0TABI.pdf

YEREL YÖNETİMLERDE ACİL DURUM PLANLAMASI

Yerel Yönetimlerde Acil Durum Planlaması Başlama Tarihi 15.12.2017 Uzaktan Eğitim / Online Oturum Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Eğitim Konu Başlıkları Yerel Yönetimlerde İSG ile Yeni Tanışan Belediyeler için; Acil Durum Yönetimi ile İlgili Kavramsal Çerçeve, Acil Durum Planlamasında Dikkate Alınacak Yasal Mevzuat ve Standartların İrdelenmesi, İSG Mevzuatı Uyarınca Acil Durumlarda Yerel Yönetimlerde İşveren ve […]

ACİL DURUM PLANLAMASINDA YENİ YAKLAŞIMLAR

19 Ocak 2017 Perşembe 10:00-16:00 Eyüp Kültür Sanat Merkezi Merkez Mahallesi Silahtarağa Caddesi No:18 Eyüp İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü Tel: 0212 455 3290 E-Posta: yerelyonetimlerisgm@gmail.com http://www.eyup.istanbul/tr/main/news/is-sagligi-ve-guvenligi-sempozyumu-duzenlendi/12867 İSG’de Risk Değerlendirmesi ve Uygulamaları Özlem ÖZKILIÇ Kimya Yüksek Mühendisi, Emekli İş Baş Müfettişi (Önder Akademi A.Ş. Gen.Mdr.Yrd.)   Yangına Karşı Alınacak Güvenlik Tedbirleri Abdurrahman İNCE İBB […]

ULUSLARARASI HAKEMLİ İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI DERGİSİ

ULUSLARARASI HAKEMLİ İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI DERGİSİ Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Dergisi, 2016 yılı itibariyle yayın hayatına girmiştir. Dergimizde literatüre kaynak sağlayacak nitelik ve değerde olan yayınlara yer verilmektedir. Dergimiz uluslararası hakemli bir dergi olup, yılda ÜÇ sayı çıkarmaktadır. Dergimizin sayıları NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında sistem üzerinden yayınlanmaktadır. Dergimiz gerek basılı, […]

JICA YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

JAPONYA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ AJANSI (JICA) DERNEĞİ’NİN 12 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN GENEL KURUL SONUÇLARI: Hasan H. ATAR Y.K. Başkanı Saliha AKBAŞ Yönetim K. Üyesi Vahdettin KÜRÜM Sayman Esra YILDIZ Yönetim K. Üyesi Zeynep Didem İNCE Yönetim K. Üyesi Hüseyin VELİOĞLU Denetim K. Üyesi Alpaslan H. KUZUCUOĞLU Denetim K. Üyesi Vehbi MESCİGİL Denetim K. Üyesi