Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınları

RİSK DEĞERLENDİRMESİ UYGULAMALARI: BİLGİ MERKEZLERİ ÖRNEĞİ

RISK EVALUATION PRACTICES: A CASE STUDY OF INFORMATION CENTERS UHİGÇSD International Refereed Journal of Occupational Health and Safety- ULUSLARARASI HAKEMLİ İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI DERGİSİ Öz: Amaç: Araştırma; kütüphane, müze ve arşiv yapıları gibi bilgi ve kültür merkezlerinde yapılacak risk değerlendirme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Yöntem: Çalışmadaki yöntem; çeşitli risk analiz yöntemleri uluslararası analiz […]

KÜTÜPHANELERDE ÜREYEN KÜFLERİN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ: İSAM ÖRNEĞİ

Süheyla YAZICIOĞLU, Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU, Ayşenur CURABEYOĞLU, Oğuz ÖZYARAL Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık Ve Tıp Bilimleri Dergisi, Ekim / Kasım / Aralık – Sonbahar Kış Dönemi Sayı: 17 Yıl:2015 Doi: 10.17363/SSTB.20151714057 Müzelerde ve kütüphanelerde objelerin bozulmasına etki eden önemli faktörlerden biri de iç konfor ortamındaki nemli havanın sıcak ve hareketsiz olması nedeniyle mikrobiyolojik aktivitenin artması ve buna bağlı […]

KÜTÜPHANELERDE EL YAZMASI ESERLERE YÖNELİK BİR BELGELEME ÖNERİSİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ NADİR ESERLER KİTAPLIĞI ÖRNEĞİ

A13.KUZUCUOĞLU A., KİRAZ N., ÜNSALAN O., TAŞDEMİR İ., KÜTÜPHANELERDE EL YAZMASI ESERLERE YÖNELİK BİR BELGELEME ÖNERİSİ: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ NADİR ESERLER KİTAPLIĞI ÖRNEĞİ, Bilgi Dünyası, 16(1) 1-19, ISSN: 2148-354X DOI:10.15612/BD.2015.454 http://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/454/pdf_156

KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ

KUZUCUOĞLU, Alpaslan Hamdi,  KARATEPE Yılmaz, TÜMER Esin, (2015). KORUMA ALTINDAKİ BİNALARDA SAĞLIK-GÜVENLİK PARAMETRELERİ AÇISINDAN TEHLİKE ETMENLERİ, UHBAB – Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, ISSN:2147-4168, Sayı: 14, Sf.: 313-332. Doi: 10.17368/UHBAB.20151410745 http://www.uhbabdergisi.com/dergi/62e0eUHBAB%20SAYI%2014%20TAM.pdf

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİNDE PATENT KORUMASININ ÖNEMİ

Kuzucuoglu, Alpaslan Hamdi Bilgi Ve Belge Yönetiminde Patent Korumasının Önemi, Uluslararası Hakemli Ekonomi Yönetimi Araştırmaları Dergisi, 2015, Sayı 3 Cilt 2, s. 123-135 Doi: 10.17373/UHEYAD.201539649 ÖZ İnsanoğlunun tarihsel süreçte sürekli yeni buluşlarla günümüze bir bilgi birikimi aktarmıştır. Bu bilginin hem bilgi sahibinin haklarının korunması hem de geleceğe aktarılması misyonu için tesciline yönelik dokümante çalışmaları önemlidir. […]

MÜZE, KÜTÜPHANE VE ARŞİV BİNALARINDA PROAKTİF ÖNLEMLER

Kuzucuoglu, Alpaslan Hamdi Müze, Kütüphane ve Arşiv Binalarında Proaktif Önlemler. UHBAB – Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 2015, vol. 4, n. 11, pp. 226-237.   Abstract Risk-reducing measures are necessary for the long term health of objects (museum collections, library and archival materials) which features all periods of history located in display, reading room and […]