ÖNLEYİCİ KORUMA KAPSAMINDA HAVA KİRLİLİĞİNİN İÇ ORTAMLARDAKİ KÜLTÜREL MİRASA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASINDA PASİF ÖRNEKLEYİCİLER

Kuzucuoğlu, Alpaslan,& Polat, Mahir, (2015). Önleyici Koruma Kapsamında Hava Kirliliğinin İç Ortamlardaki Kültürel Mirasa Etkisinin Araştırılmasında Pasif Örnekleyiciler, Vakıf Restorasyon Dergisi, Sayı:10, s.40-59. VAKIF RESTORASYON