KÜTÜPHANE DERMELERİNE YÖNELİK ÖNLEYİCİ KORUMA

Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, İstanbul / Türkiye 2. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES – HUMANITIES AND EDUCATION www.sosyalbeseriveegitimbilimlerikonferansi.com http://www.sosyalbeseriveegitimbilimlerikonferansi.org/source/ozet-kitabi-2.pdf  

BİLGİ BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGISAL YÖNELİMİ

Umut SOLMAZ1 , Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU2 1İstanbul Gelişim Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, İstanbul / Türkiye 2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul / Türkiye 1. ULUSLARARASI ISTATISTIK MATEMATIK VE ANALITIK YÖNTEMLER KONGRESİ 1 S T INTERNATIONAL CONGRESS ON STATISTICS, MATHEMATICS AND ANALYTICAL METHODS www.matematikveistatistikkongresi.org 02-03 MART 2018 HAMPTON BY HILTON • KAYASEHIR, ISTANBUL http://www.matematikveistatistikkongresi.org/source/kitap1.pdf

BEYLERBEYİ SARAYI VE ÖNLEYİCİ KORUMA

Araştırmacı Yazar Fahri Sarrafoğlu ile İstanbul’un Sırları Programında Beylerbeyi Sarayı’nın Sırlarını konuştuk   Erkam Radyo Beylerbeyi Sarayı’nın tarihteki önemi ve bugünkü kullanımı Korumaya yönelik tedbirler Sultan II.Abdulhamid Han’ın sarayı tahsis nedenleri #ErkamRadyo #İstanbulunsırları #BeylerbeyiSarayı #BeylerbeyiPalace http://erkamradyo.com/istanbulun-sirlari.html    

ELEKTRONİK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YEREL YÖNETİMLERDE UYGULANMASI: İSGES ÖRNEĞİ

ELEKTRONİK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YEREL YÖNETİMLERDE UYGULANMASI: İSGES ÖRNEĞİ IMPLEMENTATION OF ELECTRONIC INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM IN LOCAL GOVERNMENT: THE CASE STUDY OF ISGES KUZUCUOĞLU A., ŞENCAN, M., ATEŞ, Ş., ELEKTRONİK BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YEREL YÖNETİMLERDE UYGULANMASI: İSGES ÖRNEĞİ, UHİGÇSD International Refereed Journal of Occupational Health and Safety- ULUSLARARASI HAKEMLİ İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI DERGİSİ, […]

YEREL YÖNETİMLERDE ACİL DURUM PLANLAMASI

Yerel Yönetimlerde Acil Durum Planlaması Başlama Tarihi 15.12.2017 Uzaktan Eğitim / Online Oturum Doç. Dr. Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU Eğitim Konu Başlıkları Yerel Yönetimlerde İSG ile Yeni Tanışan Belediyeler için; Acil Durum Yönetimi ile İlgili Kavramsal Çerçeve, Acil Durum Planlamasında Dikkate Alınacak Yasal Mevzuat ve Standartların İrdelenmesi, İSG Mevzuatı Uyarınca Acil Durumlarda Yerel Yönetimlerde İşveren ve […]

BİLGİ MERKEZLERİNDE DEZAVANTAJLI GRUPLARDAN ENGELLİLERE YÖNELİK ACİL DURUM PLANLAMASI

“Kamusal Alan Olarak Bilgi Merkezleri ve Yenilikçi Yaklaşımlar” Editörler:Prof. Dr. Özgür Külcü,Dr. Tolga Çakmak ve Dr. Sahika Eroglu Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Yayıncı: HiperYayın Kitap Bölümü: Doç.Dr.Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU “BİLGİ MERKEZLERİNDE DEZAVANTAJLI GRUPLARDAN ENGELLİLERE YÖNELİK ACİL DURUM PLANLAMASI”  https://kabm.bbykitap.org/#!/bolumler-ve-yazarlar

TÜRK KÜTÜPHANELERİNDE ACİL DURUM VE RİSK YÖNETİMİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HALK KÜTÜPHANELERİNDE MİMARİ UYGULAMALAR ÇALIŞTAYI Çalıştay Koordinatörleri: Prof. Dr. Hamza KANDUR Marmara Üniversitesi/ Antalya Bilim Üniversitesi Prof. Dr. Sare SAHİL Gazi Üniversitesi   ÇALIŞMA GRUBU 6 TÜRK KÜTÜPHANELERİNDE ACİL DURUM VE RİSK YÖNETİMİ 1. Doç. Dr. Mehmet Ali AKKAYA Çankırı Karatekin Üniversitesi (Moderatör) 2. Doç. […]

BİLGİ MERKEZLERİNDE ACİL DURUM FARKINDALIĞI

ULUSLARARASI iŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONGRESİ – IOHSC2017 http://iohsc2017.org/kabul-edilen-bildiriler-ve-posterler Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU1, Selçuk AYDIN2 1İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSG Müdürlüğü 2İstanbul Bezmialem Üniversitesi Amaç: Kütüphane, Arşiv ve Müze binaları gibi bilgi merkezlerinin bulunduğu yapılara yönelik hazırlanacak risk azaltma planları ile acil durum planları hem çalışan, ziyaretçi ve kullanıcı odaklı, hem de bina ve koleksiyon/derme odaklı olmalıdır. […]